| Christophe De Beukelaer, Brussels parlementslid voor Les Engagés.

Les Engagés: 'Haal Good Move uit impasse met referenda op wijkniveau'

Jasmijn Post
© BRUZZ
10/11/2022

Brussels parlementslid Christophe De Beukelaer (Les Engagés) stelt voor om de circulatieplannen rond de autoluwe wijken opnieuw uit te tekenen én wijkniveau per wijkniveau te laten stemmen over de veranderingen.

De Beukelaer noemt zichzelf geen tegenstander van Good Move, integendeel. "Ook ik wil dat de mobiliteit in Brussel verandert. Maar de aanpak van de groenen werkt niet: noch op gewestelijk noch op lokaal niveau. De burgers zijn niet mee," analyseert De Beukelaer, die in het Brussels Parlement in de oppositie zit.

De Beukelaer wijst naar de verschillende conflicten die ontstonden bij de praktische uitvoering van de circulatieplannen, zoals in Anderlecht, dat zijn ambitie terugschroefde na sabotage en oproer in de gemeenteraad. Zelfs Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) raadde de betrokken burgemeesters aan om gas terug te nemen in het dossier.

Een veelgehoorde kritiek luidt telkens: burgers zijn niet op de hoogte van de veranderde verkeerssituatie en voelen zich niet gehoord. Dat terwijl er wel participatietrajecten hebben plaatsgevonden in elk gemeente. Mogelijk speelde de context – hartje coronacrisis – een beslissende rol, vermoedt De Beukelaer. "Vijf mensen in een Zoom-ruimte zetten om te overleggen over een autoluwe wijk waar duizenden personen wonen, is simpelweg niet genoeg."

Les Engagés stelt vast dat er in de meeste gemeentes bovendien weinig erkenning is geweest voor het participatieve traject dat al is afgelegd. Het zou voor een stuk opnieuw moeten worden gedaan. "Het kost tijd, maar daarna kun je op wijkniveau stemmen en als een meerderheid aan bewoners ‘ja’ heeft gezegd, dan is er veel meer democratisch draagvlak."

Kleinere mazen

Niet alleen participatief ook inhoudelijk moet het anders, door de mazen – jargon voor autoluwe wijken – terug naar de tekentafel te brengen, aldus De Beukelaer. De wijken waarmee de gemeentes van start zijn gegaan, zijn namelijk te groot om te bestieren. Beter is om klein te beginnen, en vervolgens uit te breiden, zegt hij. "Door hun vaste gewoontes hebben mensen vaak tijd nodig om zich aan te passen."

De mazen uittekenen zou volgens Les Engagés bovendien moeten gebeuren door de administraties van de gemeente zelf, samen met gewestelijk agentschap Brussel Mobiliteit. En niet door externen. “Vandaag zijn er dure adviesbureaus gekozen. Hoe komt het dat Brussel die kennis zelf niet in huis heeft?”

Een andere veel gehoorde kritiek is dat het aanbod van openbaar vervoer onvoldoende is om de auto te vervangen. Maar ook op dat front draagt Les Engagés een oplossing voor: Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) zou deelsteps en -fietsen kunnen subsidiëren voor de trajecten waar weinig openbaar vervoer is. "Micromobiliteit wordt dan écht een onderdeel van het openbaar vervoer."

Tot slot dringt De Beukelaer erop aan dat de gemeentes voldoende budget krijgen om bloembakken te plaatsen. Zo stond dat wel in het Good Move-plan, maar veel gemeentes zijn uit budgettaire overwegingen overgeschakeld op betonblokken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni