Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ)

| Het Brussels Gewest is behoudens uitzondering voor iedereen een lage-emissiezone.

Personen met beperkte mobiliteit krijgen uitzondering op lage-emissiezone

JDK
© BRUZZ
03/03/2021

Personen met een beperkte mobiliteit kunnen voortaan een uitzondering aanvragen op de toegang tot de Brusselse lage-emissiezone. Die regeringsbeslissing kwam er op initiatief van Alain Maron, de minister van Leefmilieu en Klimaattransitie. De nieuwe afwijkingsmogelijkheid stelt de Brusselse LEZ-wetgeving gelijk aan die van Vlaanderen.

De Brusselse lage-emissiezone bestaat ondertussen al ruim drie jaar en moet op termijn de luchtkwaliteit in Brussel verbeteren. Stap voor stap verbiedt de stad de meest vervuilende voertuigen.

Door de nieuwe uitzondering kunnen personen met een beperkte mobiliteit zich blijven verplaatsen in Brussel, ook met een voertuig dat niet voldoet aan de emissienormen. “Die personen hangen af van hun auto om zich te verplaatsen en hun financiële situatie maakt de aankoop van een nieuw voertuig moeilijk”, onderbouwt Leefmilieu Brussel de nieuwe afwijking op de LEZ-wetgeving in hun persbericht.

De nieuwe afwijkingsmogelijkheid komt bovenop de huidige uitzonderingen voor voertuigen die specifiek zijn aangepast aan het vervoer van personen met een handicap.

Wie?

Concreet gelden de nieuwe uitzonderingen op de lage-emissiezone enkel voor personen met een mobiele beperking die een verhoogde tegemoetkoming hebben op de gezondheidszorg. De begunstigde van zo’n verhoogde tegemoetkoming zijn personen met sociale voordelen, zoals personen met een handicap, ouderen met een inkomensgarantie of mensen met een leefloon.

Daarnaast moeten ze ook houder zijn van een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap. De afwijking kan slechts worden aangevraagd voor één voertuig per speciale parkeerkaart.

Personen die aan alle voorwaarden beantwoorden zullen ook kunnen rekenen op de terugwerkende kracht van de maatregel tot 1 april 2020. Een andere nieuwigheid is dat de aangevraagde uitzonderingen vijf jaar geldig zijn in plaats van de drie jaar.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni