Uberchauffeurs moeten bekwaamheidstest afleggen

© PhotoNews
| Uber wordt aan banden gelegd

Uberchauffeurs en andere limousinechauffeurs zullen binnenkort over een bekwaamheidsattest moeten beschikken. Dat staat in een ontwerpbesluit dat gisteren door de Brusselse regering is goedgekeurd.

Met het ontwerpbesluit, dat in tweede lezing is goedgekeurd en nu naar de Raad van State gaat, wil de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) de ongelijkheid tussen de reguliere taxis en de huurvoertuigen met chauffeur opheffen.

Die laatsten ontsnapten aan de controle van het Brussels gewest, terwijl taxichauffeurs testen en examens moeten afleggen voor ze hun beroep mogen uitoefenen.

De Brusselse regering legt de lat gelijk. Uberchauffeurs zullen nu ook over een bekwaamheidsattest moeten beschikken en een bewijs van goed gedrag en zeden moeten kunnen voorleggen. Eerder was ook voorzien dat ze een psychologische test moesten ondergaan, maar dat heeft het uiteindelijke besluit niet gehaald.

Door de nieuwe regeling kan ook sanctionerend worden opgetreden wanneer er zich misbruiken voordoen. Dat is vandaag veel moeilijker omdat er geen echte regels bestaan voor de Uberchauffeurs.

De regering wil hiermee de strijd tegen het zwartwerk opvoeren en de concurrentievervalsing tegengaan. Verder moet het voor een kwaliteitsverbetering zorgen van het personenvervoer in Brussel.

Het Brussels Gewest krijgt met dit besluit ook een beter zicht op de personeelsbezetting van Uber en andere limousineaanbieders, want de taxiaanbieders zullen alle aanwervingen, aanpassingen aan de arbeidsregeling, vertrek en ontslagen moeten melden aan het Brussels Gewest.

De Raad van State krijgt nu dertig dagen om een advies te geven over dit ontwerpbesluit. Daarna kan het definitief worden goedgekeurd.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?