Simulatiebeeld van de Sainctelettebruggen over het Kanaal, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers

| Kernelement van het nieuwe Saincteletteplein wordt het brugplein, ofwel de verbinding van de verschillende drukke kruispunten. Daardoor ontstaat een nieuwe, volwaardige ruimte.

Vergunning aangevraagd voor langverwachte heraanleg 'zwart punt' Sainctelette

GR
© BRUZZ
01/03/2022

Brussel Mobiliteit heeft een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de volledige herinrichting van de Kleine Ring rond Sainctelette en IJzer. Doel is om de levenskwaliteit in de buurt te verhogen en de doorstroming van alle weggebruikers te verbeteren.

De openbare ruimte rond Sainctelette is vandaag vrij ongestructureerd en chaotisch. De nabijheid van het stadscentrum en de aanwezigheid van enkele cultuurtempels zoals het Kaaitheater of Kanal-Centre Pompidou en groenzones zoals het Beco- en het Maximiliaanpark zijn echter belangrijke troeven.

Die moeten dan ook meer in de kijker worden gezet door de herinrichting van de Sainctelettesquare. Dat zal samen met het IJzerplein omgevormd worden tot een grote aaneengesloten ruimte. De vergunning zal afgeleverd worden na een openbaar onderzoek en een positief advies van de overlegcommissie. Dat zal naar verwachting begin 2023 gebeuren. De documenten zijn beschikbaar op deze website.

Vlotter en veiliger

De belangrijkste uitdaging voor de zone is de beschikbare ruimte evenwichtiger te verdelen over de verschillende weggebruikers. De ruimte voor de wagen wordt beperkt, zodat fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer op meer comfort en veiligheid kunnen rekenen. Auto's zullen in de toekomst niet meer van de Ieperlaan naar de Kleine Ring kunnen en van de Handelskaai zal autoverkeer enkel nog richting Rogier kunnen afslaan.

Tramhalte IJzer wordt omgebouwd tot een volwaardig stedelijk mobiliteitsknooppunt dat met bus- en trambeddingen verbonden wordt met Sainctelette en het Maximiliaanpark.

In het hele project zijn tweerichtingsfietspaden voorzien, meestal afgescheiden. Die verbinden verschillende al bestaande fietsassen met elkaar. Vandaag is Sainctelette door een gebrek aan fietsinfrastructuur een belangrijke ontbrekende schakel in het fietsnetwerk. Er zullen ook heel wat fietsparkeerplaatsen aangelegd worden.

De stoepen worden overal breder en daarnaast komen er zoveel mogelijk veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Het autoverkeer wordt dan weer verplaatst naar een smallere as in het midden van het plein, tussen het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen.

Brugplein met promenades

Kernelement van het nieuwe Saincteletteplein wordt het 'brugplein', de verbinding van de verschillende drukke kruispunten. Daardoor ontstaat een nieuwe, volwaardige ruimte. Zo moet de grens die het kanaal vandaag vormt plaats maken voor een aantrekkelijke verbinding tussen het oosten en het westen van de stad.

Beide kanaaloevers zullen met elkaar verbonden worden via twee brede promenades. Ze zullen ook de band met de omliggende wijken versterken. Zo zal de smallere zuidelijke promenade vooral plaats bieden aan buurtfuncties. De bredere noordelijke promenade zal vooral bestemd zijn voor gebruik op grootstedelijke schaal.

De ontharding en vergroening van de buurt vormt een ander essentieel onderdeel van dit project en moet helpen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

‘Eindelijk buurt weer leefbaar maken’

Voor Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) komt dit plan geen dag te vroeg. "Nog geen drie jaar geleden werd Sainctelette verkozen tot het gevaarlijkste kruispunt van Brussel. Wie er niet moet zijn, vermijdt het dan ook vandaag."

"Met de plannen die we nu indienen, verandert dat volledig. Autoverkeer wordt beperkt, het kruispunt wordt eenvoudiger, de aansluiting met het kanaalfietspad is verzekerd en er komt een grote ruimte vrij die Brusselaars en stadsdelen weer kan samenbrengen. Sainctelette wordt zo eindelijk weer een leefbare plek.”

Ook staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (One.brussels-Vooruit) is tevreden. “Het Saincteletteplein is een hyperbelangrijke locatie in onze toekomstplannen voor de Kanaalzone en de Noordwijk. Daarom lanceerden we in 2017 een internationale architectuurwedstrijd. Het ontwerp dat als winnaar uit de bus is gekomen, beantwoordt aan onze vraag om van het plein een uithangbord voor Brussel te maken.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Mobiliteit , Stedenbouw , heraanleg Saincteletteplein , heraanleg IJzerplein , Elke Van den Brandt , Pascal Smet , Sainctelette , sainctelettebrug , IJzer , IJzerplein , fietsinfrastructuur

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni