Vlaanderen lanceert studie over oostelijke Ring rond Brussel

ring rond Brussel oostelijk
© google
| De oostelijke Ring rond Brussel
© google
| De oostelijke Ring rond Brussel

Na de noordelijke ring laat de Vlaamse overheid nu ook een vernieuwingsproject voor de oostelijke ring bestuderen. Dat is het stuk van Sint-Stevens-Woluwe tot aan de grens met Wallonië. Bedoeling is om onder andere de impact op het Zoniënwoud te verkleinen. De studie start met een burgerbevraging via ringoost.be.

Over de verbreding van de Ring rond Brussel werden ondertussen al boeken volgeschreven. De eerste plannen voor een forse uitbreiding van het noordelijke deel (van E40 tot E40) dateren ondertussen al van 2003. De kern was toen dat bijkomende rijstroken werden aangelegd zodat doorgaand en lokaal verkeer werden gescheiden.

Anno 2018 zijn de werken aan de auto-infrastructuur nog steeds niet begonnen en liggen de plannen ook nog niet vast. Met de aanleg van fietssnelwegen en tram(bus)tracés werd wel gestart.

oostelijke Ring rond Brussel R0
© De Werkvennootschap
| Overzicht van het projectgebied

De Vlaamse overheid wil nu ook het oostelijke deel van de Ring herbekijken, tussen de E40 en de grens met Wallonië nabij Argenteuil. De Werkvennootschap, het vehikel dat de uitbreiding van de Ring bestudeert en in goede banen moet leiden, lanceert daarom een studie.

Een vernieuwingsproject voor de oostelijke Ring moet volgens de Werkvennootschap vooral de leefbaarheid en de veiligheid ten goede komen. De studie wil onder meer oplossingen zoeken voor het sluipverkeer dat nu regelmatig opduikt in woonwijken rond de Ring.

Zoniënwoud

Ook de impact van de Ring op het Zoniënwoud moet kleiner worden. Het grote woud wordt nu doorkliefd door een snelweg die zowel voor geluidsoverlast als versnippering van ecologische gebieden zorgt.

De studie moet af zijn voor de zomervakantie. Wie wil meedenken rond de heraanleg van de oostelijke Ring kan daarvoor terecht op ringoost.be.

De Werkvennootschap benadrukt dat een eventueel vernieuwingsproject aan de oostelijke Ring niet enkel naar de auto-infrastructuur wil kijken, maar ook over zachte weggebruikers en openbaar vervoer gaat.

Alternatieven voor noordelijke verbreding

De organisatie en de Vlaamse overheid lijken daarmee lessen te trekken uit de saga rond de noordelijke Ring. Dat verbredingsplan kon op zoveel tegenstand rekenen, dat er geleidelijk steeds meer naar een integrale aanpak werd gekeken, mét aanzienlijke investeringen in openbaar vervoer en zachte mobiliteit.

Dat er een echte verbreding van de noordelijke Ring komt, is trouwens nog geen uitgemaakte zaak. “Na een brede inspraakronde bleek dat erg veel mensen en organisaties willen weten of er geen alternatieven zijn voor de huidige plannen”, legt Marijn Struyf van de Werkvennootschap uit aan BRUZZ. “Dat bestuderen we nu. Al blijft de splitsing van doorgaand en lokaal verkeer wel het basisalternatief.”

Uitbreiding Ring rond Brussel

De Ring zorgt al enkele jaren voor wrijvingen tussen Vlaanderen en Brussel. Is de verbreding van de Ring het juiste antwoord op het groeiende verkeersprobleem? De meningen zijn verdeeld.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?