Waarom geen zone 30 in Albertlaan? ‘Wij vroegen zone 30 voor hele gemeente’

EDB
© BRUZZ
26/02/2021

Zaterdagavond werd in de Albertlaan in Vorst een dertigjarige vrouw het slachtoffer van een dodelijk verkeersongeluk. In aanloop van de veralgemeende zone 30 vroeg het college van burgemeester en schepenen van Vorst om van het hele grondgebied van de gemeente een zone 30 te maken. "Ukkel wou de snelheidsbeperking op 50 kilometer per uur houden."

Zaterdagavond vond in de Albertlaan in Vorst een dodelijk ongeval met een fietsster plaats. Een dertigjarige vrouw stak de straat over aan het zebrapad, maar werd gegrepen door een wagen. Buurtbewoners meldden dat ze de gevaarlijke situatie aan het kruispunt al langer aankaarten.

Toch gold in de Albertlaan nog steeds een zone 50, ook na de invoer van de veralgemeende zone 30. “Vanuit de gemeente hadden we gevraagd om ook van die straat een zone 30 te maken,” zegt schepen van Mobiliteit in Vorst Esmeralda Van den Bosch (Groen). “Vanuit het college van burgemeester en schepenen van Vorst hadden we eigenlijk gevraagd om van het hele grondgebied van de gemeente een zone 30 te maken. Wij vonden dat dit coherent was voor de veiligheid van de hele gemeente. Het college keurde dit advies goed.”

“Nadien was er overleg met het Gewest, de politiezones en de MIVB,” aldus Van den Bosch. “Onze vraag tot zone 30 werd er niet gehonoreerd. Vermoedelijk speelde het statuut dat deze straat in het Good Move-plan kreeg, hierin een rol. Er werd een hiërarchisering opgesteld van straten waar doorgaand verkeer mogelijk was om te vermijden dat dit niet door de woonwijken zou gaan rijden. Vermoedelijk speelde ook mee dat het een brede laan betrof met een fietspad.”

Volgens het kabinet van Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) klopt het dat de gemeente Vorst inderdaad voor een zone 30 wou gaan. “De gemeente Ukkel suggereerde voor de Albertlaan echter een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur,” klinkt het.

“Omdat het één laan betreft, werd voor de eenduidigheid beslist om de beperking op 50 kilometer per uur te laten. Dat zijn we nu aan het herbekijken. De kans is groot dat de beperking voor die hele straat in de toekomst naar 30 kilometer per uur zal worden gebracht. Maar we kunnen pas beslissen van zodra het onderzoek naar het ongeval daarover beschikbaar is.”

Fietspad na analyse

Bij Brussel Mobiliteit klinkt het dat na een ongeval steeds wordt geanalyseerd of de infrastructuur mee aan de oorzaak lag of mee de ernst van het ongeluk vergrootte. Op basis daarvan worden maatregelen genomen, aldus woordvoerster Inge Paemen.

“In die buurt hebben we weet van zo’n twee ernstige ongevallen in de voorbije vijftien jaar. Op die momenten zagen we een oorzakelijk verband met de infrastructuur en hebben we ook een gemarkeerd fietspad aangelegd. Dat fietspad dateert van 2013. Daardoor bleef er slechts één rijstrook over. Dat heeft veel ongevallen vermeden omdat een dubbele rijstrook een belangrijke oorzaak was van ongevallen. Over het recente ongeval kunnen we pas communiceren van zodra het onderzoek afgerond is.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni