fietspad coronafietspad wetstraat verkeerslicht
© TG/BRUZZ | Op de Wetstraat werd een autorijstrook omgetoverd tot tweerichtingsfietspad. Die tijdelijke corona-opstelling wordt nu bestendigd bij een heraanleg van de straat.

Wetstraat blijft op drie rijstroken, wellicht met afgescheiden tweerichtingsfietspad

KH
© BRUZZ
13/09/2022

Het Gewest plant een heraanleg van de Wetstraat met drie rijstroken voor auto’s en een tweerichtingsfietspad voor fietsers. Dat komt overeen met de huidige testopstelling. Op termijn moet de as naar twee autorijstroken kunnen evolueren. Het aantal fietsers op de as steeg in juni met ruim 60 procent.

Dat antwoordde mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) in het parlement op een vraag van Anne-Charlotte d’Ursel (MR).

Tijdens de corona-epidemie werd al een rijstrook voor auto’s geschrapt op de Wetstraat, ten voordele van een tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde van de straat. Die voorlopige situatie wordt nu waarschijnlijk bestendigd bij een heraanleg die in 2024 zou kunnen beginnen.

Het schrappen van één rijstrook zorgde er ook voor dat auto's nu een minuut extra doen over hun traject door de Wetstraat buiten de spitsuren. Tijdens de spits zijn dat twee minuten.

Elke Van den Brandt liet verstaan dat ze graag naar een situatie met twee rijstroken was gegaan op de Wetstraat, maar ‘sommige partners verzetten zich tegen een significante verandering op de as’.

In juni en juli steeg het aantal fietsers op de Wetstraat met 60 à 70 procent tegenover 2021

Wellicht doelt Van den Brandt op de Stad Brussel en burgemeester Philippe Close (PS). Die had eerder ook al gevraagd om de Belliardstraat nog op vier rijstroken te laten. De burgemeester vreest dat smallere in- en uitvalswegen de chaos op de Kleine Ring nog zullen vergroten nu het circulatieplan van de Stad het doorgaand verkeer net naar die Kleine Ring stuurt.

De heraanleg zou wel zo gebeuren dat een evolutie naar twee rijstroken in een volgend stadium mogelijk blijft. Van den Brandt zei dat ze voorstander is van een groenere Wetstraat met veel meer plaats voor voetgangers en fietsers.

Die fietsers gebruiken de Wetstraat steeds meer, zo blijkt. In juni steeg het aantal fietsers met 60 procent tegenover 2021 aan de noordzijde (met een smaller fietspad) en met 70 procent aan de zuidzijde (waar nu al een voorlopig tweerichtingsfietspad ligt), afhankelijk van het telpunt. De Wetstraat is traditioneel samen met het kanaalfietspad de drukste fietsas van het gewest. In juni 2022 werden er nu al 200.000 fietsers geteld.

Week van de Mobiliteit 2022

In het mobiliteitsdebat gaat de discussie vandaag vooral over het schrappen van rijstroken en parkeerplaatsen. Hoe overstijgen we dat en werken we aan de mobiliteit van de toekomst?

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie