Kleuter- en lager en kleuteronderwijs in Brussel

| Voorrang voor Nederlandstaligen stijgt

Belangenconflict afgelopen: voorrang voor Nederlandstaligen op school opgetrokken

SDS
© BRUZZ
24/04/2019

Het belangenconflict dat de Franstalige Gemeenschapscommissie had ingeroepen tegen het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet voor het onderwijs, is woensdag afgelopen. Er werd geen akkoord gevonden, waardoor het decreet vanaf september 2020 van kracht wordt. In de Brusselse Nederlandstalige scholen wordt de voorrang voor Nederlandstaligen daardoor opgetrokken van 55 naar 65 procent.

Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in een persbericht.

Eind 2018 was er al een akkoord over het nieuw inschrijvingsrecht in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. Maar de Franstalige Gemeenschapscommissie in Brussel (Cocof) heeft een belangenconflict ingeroepen over de nieuwe inschrijvingsregels in Brussel, die deel uitmaken van het decreet.

De voorrang voor leerlingen van Nederlandstalige ouders wordt daarin opnieuw opgetrokken, deze keer van 55 naar 65 procent van het totale aantal plaatsen op een school. Voor het secundair geldt nog eens een bijkomende voorrang van 15 procent voor anderstalige kinderen die al negen jaar - hun volledige schoolcarrière dus - in een Nederlandstalige school zitten. Aan Franstalige zijde bestaat de vrees dat de druk op het nu al overbevraagde onderwijs van de Franse Gemeenschap daardoor nog zal groeien.

Door het conflict stond het nieuwe decreet on hold. Bemiddeling door de Senaat en het Overlegcomité haalde niets uit. Woensdag liep het belangenconflict af, zonder dat er een akkoord gevonden is. Het Vlaams parlement heeft het nieuwe inschrijvingsrecht definitief goedgekeurd. Wellicht trekt de Cocof nu naar het Grondwettelijk Hof, dat dan moet oordelen of er sprake is van discriminatie.

Geen dubbele inschrijvingen meer

Naast de nieuwe regeling bevat het decreet nog een aantal belangrijke hervormingen die eveneens in Brussel gelden.

Scholen waar de vraag groter is dan het aanbod zullen voortaan verplicht digitaal aanmelden en alle scholen in 'capaciteitsregio’s' - Brussel, Gent en Antwerpen - gaan centraal aanmelden. Door met één startdatum te werken voor de inschrijvingen en deze centraal te registreren, worden dubbele inschrijvingen vermeden.

Bij plaatstekort in het secundaire onderwijs wordt loting het leidende principe om de vrije plaatsen in een school toe te kennen. Bij een gunstige loting bepaalt de hoogste schoolkeuze van de leerling in welke school hij of zij kan inschrijven.

De dubbele contingentering - een lijst met kwetsbare en een lijst met niet-kwetsbare leerlingen - wordt afgeschaft, maar scholen krijgen de mogelijkheid om tot 20 procent van hun vrije plaatsen voor te behouden voor ondervertegenwoordigde groepen.

Lokaal bestuur voortaan in LOP

In het secundair onderwijs wijzigt de nieuwe regeling een aantal taken van het lokaal overlegplatform (LOP), en ook de samenstelling ervan. Naast de onderwijspartners en lokale verenigingen wordt ook het lokaal bestuur als stemgerechtigd lid toegevoegd aan het LOP. Het totale aantal leden wordt afgeslankt.

De leden van het LOP krijgen de lokale autonomie om nog 10 vertegenwoordigers aan te duiden uit het middenveld. De onderwijspartners blijven steeds in de meerderheid.

“Met dit decreet ontwarren we een belangrijke knoop in een onderwijsdossier dat al lang aansleepte", reageert minister Hilde Crevits (CD&V). "Dit nieuwe transparante inschrijvingsrecht maakt een einde aan het jaarlijkse kamperen. Het maximaliseert de keuzevrijheid van ouders en maakt tegelijkertijd een evenwichtige sociale mix op onze scholen mogelijk. In het Brusselse Nederlandstalig onderwijs versterken we de voorrang voor Nederlandstalige leerlingen.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Onderwijs , Politiek , belangenconflict , voorrangsregeling Nederlandstaligen , voorrangsregels onderwijs , Hilde Crevits

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni