Vierwindenschool, Sint-Jans-Molenbeek: Directeur Jo Cooman in de  leraarskamer

| Vierwindenschool, Sint-Jans-Molenbeek: Directeur Jo Cooman in de leraarskamer.

Lerarentekort erger dan ooit: 'Komende weken vrees ik chaos'

© Belga
10/01/2022

Het Gemeenschapsonderwijs begroot het lerarentekort op maar liefst 2.000 voltijdse lesopdrachten. "De pandemie maakt de situatie nijpender. Het tekort is erger dan ooit", zegt topman Koen Pelleriaux maandag in De Standaard en op het VRT-radionieuws.

Het Gemeenschapsonderwijs hield begin december een bevraging onder zijn scholen en kreeg respons van ruim de helft. Het aantal lesopdrachten dat momenteel niet ingevuld raakt, komt overeen met duizend voltijdse equivalenten. Veralgemeent men de situatie voor alle GO!-scholen dan bedraagt het tekort 2.000 voltijdse equivalenten.

Ook andere onderwijskoepels hebben lerarentekorten. Pelleriaux spreekt algemeen van 10.000 voltijdse lesopdrachten die niet ingevuld raken. Hij vreest de komende maanden chaos, omdat er veel besmettingen en quarantaines gaan zijn.

Universitaire opleiding

Volgens hem volstaat het plan van Vlaams minister van ­Onderwijs Ben Weyts (N-VA) niet om een lerarentekort van deze omvang op te lossen. "Er is nood aan een langetermijnvisie en aan meer ingrijpende oplossingen. Zo zou een ­lerarenopleiding op universitair niveau ingericht moeten worden: steeds meer leerlingen studeren verder, maar in die groep groeit het aandeel dat voor een universitaire studie kiest. Hen moeten we kunnen warmmaken."

En ook de ancienniteit die zij-instromers kunnen meenemen, moet hoger. "Minister Weyts heeft die opgetrokken tot tien jaar, wat zeker een verbetering is, maar het volstaat niet. Veel zij-instromers zijn 45- tot 50-jarigen. Zij willen wel iets terugdoen voor de samen­leving en wat loon inleveren, maar niet zoveel als nu het geval is. ­Verbeter de verloning, zodat we kunnen concurreren met andere jobs."

'Verloning niet kernprobleem'

Weyts betreurt de ­teneur van Pelleriaux' betoog. "Bij het begin van deze regeerperiode was er nul jaar anciënniteit voorzien voor nul vakken: we trekken dat nu op naar tien jaar anciën­niteit voor twintig knelpunt­vakken. Voor praktijkvakken gaat het zelfs tot twintig jaar anciënniteit die je kunt meenemen", zegt hij.

"Fundamenteel geloof ik ook niet dat verloning het kernprobleem is bij leerkrachten. Het gaat veel meer om respect. Als leerkrachten opnieuw het respect krijgen dat ze verdienen, zullen vanzelf meer mensen voor deze baan kiezen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni