MR pleit voor tweetalige scholen in elke Brusselse gemeente

© PhotoNews
| David Leisterh, voorzitter van de Brusselse MR.

Op het jaarlijkse congres van de Brusselse MR voor de start van het nieuwe politieke jaar, maakten de Franstalige liberalen dinsdagavond hun ambities bekend. De lokale afdeling van MR pleit voor de oprichting van tweetalige scholen in alle Brusselse gemeenten, maar ook voor een geïntegreerd vervoersabonnement waarmee je zowel trein, metro en bus, maar ook deelauto, steps en elektrische fietsen kan gebruiken.

De lokale MR-afdeling had in het voorjaar bij de eigen leden een peiling gedaan naar de standpunten omtrent de thema's mobiliteit, onderwijs, klimaat, armoedebestrijding en stedelijke ontwikkeling. Nadien bogen werkgroepen van experts en militanten zich over de resultaten om tot een duidelijke politieke agenda te komen. Die werd dinsdagavond via Facebook en YouTube voorgesteld aan de liberale militanten.

Het congres werd 'Guess who's back' gedoopt. Volgens de Brusselse voorzitter David Leisterh moet de MR zich in de hoofdstad een duidelijkere identiteit aanmeten en opnieuw met kennis van zaken aan politiek doen. "We zijn in het Brussels Parlement de grootste oppositiepartij, maar zullen niet enkel kritiek leveren. De MR is de eerste partij om een constructief voorstel te doen", vatte MR-fractievoorzitter Alexia Bertrand samen.

Op vlak van onderwijs streeft de Brusselse MR traditiegetrouw naar de afschaffing van het inschrijvingsdecreet. Daarnaast wil de lokale afdeling ook werk maken van een renovatieplan voor de Brusselse scholen, waarbij samengewerkt wordt met private bedrijven.

Renovatieloket en pocketparken

De Franstalige liberalen pleiten voor bijkomende opleidingscentra om werkzoekenden aan de slag te krijgen. Wie zich laat bijscholen voor een knelpuntberoep heeft recht op een vergoeding, vindt de MR. De partij zet ook de oprichting van minstens één tweetalige school in elke gemeente op het programma.

Wat het milieu betreft oppert Leisterh om een Brusselse renovatieloket op te richten, waar de ontwikkeling van hernieuwbare energie in gemeenschappen wordt gestimuleerd. MR wil ook meer zogenaamde pocketparken aanleggen in de publieke ruimte en legt een uitgebreid plan voor om de vaak verouderde Brusselse huizen te isoleren met renteloze leningen.

PocketparkBockstael
© Heleen Debeuckelaere
| Een pocketpark in Laken aan Bockstael (archiefbeeld).

Sociale makelaarskantoren moeten ervoor zorgen dat elke Brusselaar een betaalbaar dak boven zijn hoofd heeft, aldus de MR. De liberalen pleiten voor de oprichting van extra kinderdagverblijven, die ook oplossingen bieden voor mensen met gespreide werktijden, en voor de toekenning van een extra gezinstoelage voor alleenstaande moeders.

Tevens wordt er gepleit om een deel van het mobiliteitsbudget om te zetten in huisvestingssteun, zodat Brussel opnieuw aantrekkelijker kan worden voor de middenklasse en er meer sociale diversiteit is in de stad.

Nachtmetro tijdens weekends

Op het gebied van mobiliteit pleit de MR voor een geïntegreerd mobiliteitsabonnement, dat je kan aanwenden voor de MIVB en de NMBS, maar ook voor een deelauto, -scooter, -step en zelfs de elektrische fiets. De uitbreiding van het MIVB-net staat ook op de liberale agenda. De metro zou idealiter de hele nacht rijden tijdens het weekend, aldus Leisterh.

De MR kondigt ook de oprichting van het Brussels Liberal Institute (ILB) aan. Die school zal dienen om talentrijke kaderleden op te leiden, maar ook om de partijstem in de Brusselse wijken te vertolken. Het ILB zal de komende weken in verschillende gemeenten initiatieven op touw zetten rond werkgelegenheid, levenskwaliteit en veiligheid.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?