Onderwijskoepels vragen 20 jaar anciënniteit voor zij-instromers: 'Nood was nooit hoger'

© PhotoNews

De onderwijsverstrekkers willen dat zij-instromers, mensen die vanuit de privésector de overstap maken naar het onderwijs, tot twintig jaar anciënniteit kunnen meenemen. Dat hebben ze donderdag duidelijk gemaakt tijdens een commissiezitting in het Vlaams Parlement over de aanpak van het lerarentekort. De bezwaren die de Raad van State ooit heeft gemaakt, zouden voor de onderwijsverstrekkers niet langer van tel mogen zijn.

In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement werd donderdag een hoorzitting gehouden over het lerarentekort. Zowel de onderwijsverstrekkers als de vakbonden werden aan het woord gelaten over maatregelen om het aanhoudende probleem aan te pakken.

Het aantrekkelijker maken van het onderwijs voor de zij-instromers vormde een van de discussiepunten. Momenteel kunnen zij-instromers maximaal tien jaar van de opgebouwde anciënniteit uit de privésector meenemen, voor twintig knelpuntvakken en twee ambten. "Wij denken dat tien jaar niet voldoende is", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

"We pleiten voor twintig jaar, voor elk vak en elk ambt." Een gelijkaardig voorstel werd een tiental jaar geleden al eens afgeschoten door de Raad van State, maar volgens Boeve hoeft dat niet noodzakelijk een probleem te vormen. "De maatregel werd toen niet proportioneel geacht. Maar we denken dat de situatie nu anders is, want de nood was nooit hoger dan nu."

Vakbonden

Aan de kant van de vakbonden wordt voorgesteld om tot vijftien jaar anciënniteit mee te nemen, waarbij dan wel een compensatie wordt voorzien voor mensen die al eerder de overstap naar het onderwijs hebben gemaakt. Tijdens de hoorzitting leken de vakbonden en de onderwijsverstrekkers voorts op één lijn te zitten voor het nemen van maatregelen om de planlast en andere administratieve beslommeringen te verminderen.

Ook voorstellen om leerkrachten de mogelijkheid te geven om te "deconnecteren" kregen algemene bijval. De vakbonden wijzen daarnaast ook op de hoge werkdruk. "Wij zijn daar in het onderwijs zeker niet alleen in. Kijk naar de vliegmaatschappijen die vluchten schrappen en de zorgsector die bedden sluit wegens te weinig mensen", stelt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs. "Ik hoop dat we in het onderwijs geen klassen en scholen gaan sluiten. Dat is geen optie. Maar er zal wel iets anders moeten gebeuren voor de werkdruk van al het personeel in het onderwijs."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?