'Scholen kunnen samen met lokale besturen oplossingen zoeken voor opvangproblemen'

© Ivan Put

Scholen die een gedeeltelijke heropening voor sommige leerlingen onmogelijk kunnen combineren met de opvang van andere leerlingen en het afstandsonderwijs, kunnen in samenspraak met hun gemeentebestuur bijkomende oplossingen uitwerken. De Vlaamse regering voorziet middelen zodat de lokale besturen opvang kunnen organiseren voor kinderen die voorlopig nog niet terug naar hun klas kunnen.

Daarover hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke dinsdag een akkoord bereikt. De directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Lieven Boeve, suggereerde dinsdag dat bedrijven en andere maatschappelijke organisaties, zoals steden en gemeenten, mee in de bres moeten springen voor de noodopvang van leerlingen.

De scholen voorzien al sinds het begin van de coronacrisis opvang voor onder meer kinderen van ouders met een cruciaal beroep, kinderen met een moeilijke thuissituatie en kinderen met een medische kwetsbaarheid. Ook ouders die opnieuw buitenshuis moeten gaan werken en geen veilig opvangalternatief hebben, kunnen aankloppen bij de school van hun kinderen.

"De druk op de scholenopvang zal toenemen naarmate de economie heropstart en meer en meer ouders opnieuw aan de slag gaan", zegt Ben Weyts. "Als scholen dan vanaf 15 mei zelf ook heropenen voor een aantal leerjaren dreigt vooral in de lagere scholen de combinatie met de opvang en het afstandsonderwijs op sommige plaatsen moeilijk te organiseren."

Lokale besturen

Bij de organisatie van een gedeeltelijke heropstart zullen scholen in eerste instantie een beroep doen op al het personeel en de infrastructuur waarover het brede onderwijsveld in die gemeente beschikt. In tweede instantie, wanneer een school inschat dat ze desondanks geen veilige opvang meer kunnen garanderen, kan men zich volgens de Vlaamse regering wenden tot het lokaal bestuur.

"De lokale besturen hebben, samen met Kind & Gezin - Opgroeien, immers expertise in buitenschoolse opvang en ze hebben ook het beste zicht op alle lokale infrastructuur en opvangalternatieven", legt Weyts uit.

Alle actoren samen (scholen, lokale besturen, buitenschoolse kinderopvang, private opvanginitiatieven, jeugdwerking) bekijken dan samen hoe de opvang zo goed en zo veilig mogelijk georganiseerd kan worden. De Vlaamse regering voorziet financiering zodat er opvang is voor alle kinderen die voorlopig niet naar de klas kunnen.

'Veilig en doenbaar'

"Wanneer finaal in samenspraak met alle actoren geen oplossing gevonden wordt, zal de school haar heropstart herbekijken. Want de heropstart moet niet alleen veilig, maar ook doenbaar zijn. Zo kan een school bijvoorbeeld minder leerjaren uitnodigen voor fysieke lessen", aldus Weyts.

Het moet volgens de minister van Onderwijs haalbaar blijven voor de scholen. "In deze coronatijden krijgen de scholen veel taken toebedeeld, maar hun eerste taak blijft kwaliteitsvol lesgeven. De heropening van de scholen stelt ons voor veel uitdagingen, maar in overleg met het onderwijsveld en de collega's in de Vlaamse regering zoeken we voor elk concreet probleem een concrete oplossing."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?