Vierwindenschool, Sint-Jans-Molenbeek

Vooruit-enquête: ‘60 procent wil overstap naar Franstalige schoolkalender'

MVDH
08/06/2023

De herziening van de schoolkalender in de Franse Gemeenschap zorgde al voor heel wat opschudding omdat de vakanties van Franstalige leerlingen nu niet altijd meer overeenkomen met die van hun Vlaamse tegenhangers. In een nieuwe enquête van Vooruit pleit een overgrote meerderheid van de respondenten voor een eengemaakt systeem, iets meer dan 60 procent is daarbij gewonnen voor de kalender van de Franstaligen met een kortere zomervakantie.

Een kortere zomervakantie en een langere herfst- en krokusvakantie: sinds dit schooljaar zijn de schoolvakanties in het Franstalig deel van het land gewijzigd.

De Franse Gemeenschapsregering bereikte hier in 2021 een akkoord over, maar er gingen al veel langer stemmen op voor een herorganisatie van het schooljaar. Volgens verscheidene pedagogen wordt door een zomervakantie van twee maanden de band met school en opleiding te lang doorgeknipt, terwijl één week vakantie in het eerste en tweede trimester te weinig is om voldoende op adem te komen.

Het nieuwe systeem kon al op veel kritiek rekenen van onder meer ouders en leraren die met één been in het Vlaamse systeem staan en één been in het Franstalige. Ook organisatoren van vrijetijdsactiviteiten gaven aan het lastig te vinden dat leden nu afwezig zijn op verschillende momenten.

"Het verhaal dat leerkrachten hun heilige zomervakantie van twee maanden niet willen laten inkorten, is nu ook ontkracht."

Jef Van Damme, Molenbeeks schepen van Onderwijs (Vooruit)

Uit een nieuwe enquête van Vooruit-fractieleidster in het Vlaams Parlement Hannelore Goeman en de vier Vooruit-onderwijsschepenen Ans Persoons (Stad Brussel), Jef Van Damme (Molenbeek), Lydia Desloover (Sint-Joost-ten-Node) en Elke Roex (Anderlecht), blijkt nu dat steeds meer mensen de Franstalige kalender voor het hele land verkiezen.

Schoolritme

61,3 procent van de 1.610 ouders, leerkrachten en leerlingen die de enquête invulden vindt de Franstalige kalender een beter systeem. De belangrijkste redenen die ze daarvoor aanhalen zijn de meer gelijkmatige indeling van het schooljaar en de langere rustperiodes tussen de lesblokken.

“Het verhaal dat leerkrachten hun heilige zomervakantie van twee maanden niet willen laten inkorten is nu ontkracht”, aldus Molenbeeks schepen Jef Van Damme. “68 procent van de Nederlandstalige leerkrachten is voorstander van het Franstalige schoolritme, net als 62 procent van de Franstalige leerkrachten.”

Tegenstanders verkiezen het Nederlandstalige schoolritme dan weer vooral omwille van de langere zomervakantie, bijvoorbeeld omdat het fijner is om vrij te zijn als het mooi weer is, omdat langere reizen dan mogelijk zijn of uit gewoonte. Andere redenen om de voorkeur te geven aan het Nederlandstalige vakantiesysteem zijn een voorkeur voor een lentevakantie die samenvalt met Pasen of verontwaardiging dat Franstalig België “zonder toestemming” van Vlaanderen een nieuw schoolritme heeft ingevoerd.

“Allemaal begrijpelijke redenen, maar ze houden geen rekening met de echte noden van leerlingen en leerkrachten”, aldus Van Damme. “Noden waarop schoolvakanties primair moeten inspelen.”

"Er zijn al vele partij-onafhankelijke bevragingen geweest en die laten vooral verdeeldheid zien. Op dit ogenblik liggen er op Vlaams niveau geen plannen op tafel voor een overschakeling naar de Franstalige kalender."

Michaël Devoldere, woordvoerder van Vlaams minister Ben Weyts

Los van het specifieke schoolritme, vraagt 88,7 procent van alle respondenten dat de schoolvakanties in heel het land weer samenvallen. Voor Van Damme is de boodschap dan ook duidelijk voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA): “Tijd om in actie te komen.”

“Er zijn hier al vele adviezen van adviesorganen over geweest, waarvan geen enkele onverdeeld positief was”, kaatst die laatste bij monde van zijn woordvoerder Michaël Devoldere de bal terug. “Ook de verschillende partij-onafhankelijke bevragingen die al plaatsvonden laten vooral veel verdeeldheid zien.” Op dit ogenblik liggen er op Vlaams niveau dan ook geen concrete plannen op tafel voor een overschakeling naar de Franstalige kalender. “Wij passen sowieso voor een vermindering van de totale lestijd, zoals in Franstalig Belgie” , klinkt het nog.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni