Januari 2023: asielzoekers en daklozen kraakten het kantoorgebouw aan de Paleizenstraat 48 in Schaarbeek, waar vroeger de FOD Financiën gevestigd was

| Mensen op de vlucht bewonen het voormalige kantoorgebouw aan de Paleizenstraat omdat in het opvangnetwerk van Fedasil geen plaats is.

784 asielzoekers Paleizenstraat registreerden zich bij Fedasil, een deel vond opvang

JP
© BRUZZ
24/01/2023

784 asielzoekers hebben zich aangemeld bij het tijdelijke registratieloket voor de bewoners van het gekraakte pand in de Paleizenstraat in Schaarbeek. 175 van hen kunnen verhuizen naar een opvangplek in het netwerk van Fedasil. Stapsgewijs zullen andere mensen ook een plek toegewezen krijgen.

Fedasil maakt de balans op van de registratie van de bewoners van het pand in de Paleizenstraat. In totaal hebben 784 mensen zich aangemeld, het zijn grotendeels mensen die al een asielaanvraag hebben ingediend. Op het eerste gezicht hebben 735 onder hen recht op opvang, 49 niet en 1 persoon is zonder wettig verblijf in België.

Van de groep die zich heeft gemeld, hebben 175 asielzoekers een plaats toegewezen gekregen in het netwerk van Fedasil. Overige asielzoekers krijgen stapsgewijs een plek toegewezen zoals de afgelopen weken ook gebeurde. Daarbij houdt Fedasil ook rekening met prioritaire groepen die net in België aankomen: denk aan minderjarigen en families en kinderen die asiel vragen.

Nog steeds geen volledig overzicht

Vrijdag viel op dat er ook asielzoekers waren die zich registreren die niet in de Paleizenstraat verblijven, maar ook geen dak boven hun hoofd hebben. Verschillende advocaten hadden oproepen om zich aan te melden bij het tijdelijke registratieloket.

Dat - samen met het feit dat niet alle bewoners van het pand zijn geregistreerd - maakt het moeilijk een volledig beeld te schetsen van de inwoners. Het ging namelijk om een vrijwillige registratie voor mensen die een asielaanvraag hebben ingediend. Organisaties op het terrein stellen vast dat de mensen uit de Paleizenstraat die geen asielaanvraag hebben ingediend, zich ook niet hebben laten registreren.

Het onderscheid tussen asielzoekers of mensen zonder dak boven hun hoofd is belangrijk, omdat er andere diensten en ministers bevoegd zijn. Voor asielzoekers is federaal staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) aan zet. Voor daklozen is dat de Brusselse regering.

Overlast beu

De buurtbewoners rond het kraakpand in de Schaarbeekse Paleizenstraat zijn ondertussen de overlast grondig beu. Ze namen meermaals contact op met de gemeente, maar werden niet gehoord. “Het gebouw lijkt tegenwoordig meer op een oorlogszone.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni