opvangcentrum Klein Kasteeltje Fedasil vluchtelingen asielzoekers migranten transmigranten Negende Linielaan 27 autoverkeer kleine ring

| De federale regering besliste in 2017 om de volledige werking van het Klein Kasteeltje over te brengen naar een nieuwe site in Neder-over-Heembeek. Maar dat stuit nog altijd op stevig verzet van Brussels burgemeester Close (PS).

Aanmeldcentrum in Klein Kasteeltje opent op 3 december

Godfried Roelant
© BRUZZ
23/11/2018
Updated: 26/11/2018 14.55u

In het Klein Kasteeltje aan de Negende Linielaan opent op 3 december een aanmeldcentrum voor asielzoekers. Dat zal in vergelijking met de vorige aanmeldplaats aan de WTC-gebouwen een doorlopende aanmeldprocedure hanteren, en ter plaatse een tijdelijke beginopvang organiseren.

Tegen het einde van het jaar verlaten de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) samen met het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) de WTC-gebouwen. Het CGVS trekt naar Eurostation aan het Zuidstation, terwijl DVZ verhuist naar de Pachecotoren aan de Kruidtuin.

Dat gebouw voldoet niet als verblijfplaats en daarom wordt het aanmeldcentrum voor asielzoekers tijdelijk ondergebracht in het Klein Kasteeltje. Mensen kunnen daar vanaf 3 december een asielaanvraag indienen. Tegen 2022 zou het centrum opnieuw veranderen van locatie, met mogelijk de site van het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek als eindbestemming.

‘Geen wachtrij-effect meer’

DVZ maakt van de verhuis gebruik om zijn werkwijze aan te passen. Zo zal er tussen 9 en 10 uur een doorlopende aanmeldprocedure gelden, wat verschilt met de huidige praktijk waarbij asielzoekers zich voor 9 uur moesten melden aan het loket van DVZ. “Dat creëerde een wachtrij-effect voor de ingang. Door iedereen tegelijkertijd binnen te laten vermijden we die filevorming”, zegt Lies Gilis van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, aan BRUZZ.

'De dienst blijft zich bezighouden met registratie en identificatie, maar zal in het Klein Kasteeltje ook tijdelijke beginopvang organiseren'

Lies Gilis, Fedasil

Verder zal het Klein Kasteeltje ook voorzien in tijdelijke beginopvang, met een maximumcapaciteit van 800 personen. “De dienst blijft zich bezighouden met de registratie, identificatie en medische screening van de asielzoekers. Nieuw is dat er verblijfplaatsen worden voorzien tijdens de afhandeling van dit proces. Dat zal vermoedelijk nooit langer zijn dan een week per persoon. Het is wel verschil met de huidige manier van werken waarbij mensen zonder papieren na registratie de dag zelf nog worden overgebracht naar opvangcentra van Fedasil verspreid over heel het land.”

Close: ‘Een specifiek plan voor overlast is er niet'

Door de verhuis van het aanmeldcentrum bestaat de kans dat migranten zich verplaatsen van het Maximiliaanpark naar de Kanaalzone. Dat kan de nodige overlast met zich meebrengen, maar die vrees is volgens Gilis ongegrond.

'Ja, wij verwachten dat de verhuis voor hinder zal zorgen'

Maité Van Rampelbergh, woordvoerster burgemeester Philippe Close

“Je mag niet vergeten dat een groot deel van de mensen die in het Maximiliaanpark verblijven transmigranten zijn. Die vragen geen asiel aan en zullen dan ook niet afzakken naar het Klein Kasteeltje.”

Op het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close (PS) denken ze daar anders over. “Ja, wij verwachten dat deze ingreep de nodige hinder met zich zal meebrengen. Maar een specifiek plan voor mogelijke overlast is er niet", zegt woordvoerster Maïté Van Rampelbergh aan BRUZZ. Bij de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene willen ze hier liever geen info over geven.

Klein Kasteeltje staat nog niet te koop

Hoe lang het Klein Kasteeltje zal fungeren als aanmeldplaats, is onduidelijk. In 2017 besliste de regering om de volledige werking van het Klein Kasteeltje tegen 2022 over te brengen naar een nieuwe site in Neder-over-Heembeek. Maar Close zei toen meteen zich daartegen te zullen verzetten.

En dat is nog steeds het geval, laat woordvoerster Maïté Van Rampelbergh weten. Op de vraag wat wel een geschikte locatie zou zijn, schuift ze de hete aardappel door naar de federale regering. Van Rampelbergh zegt wel dat Brussel-Stad geïnteresseerd is om het Klein Kasteeltje in te lijven wanneer het tot een verkoop zou komen. “De Stad is zeker kandidaat-koper”, zo klinkt het.

Concrete plannen heeft het stadsbestuur niet. Navraag bij Regie der Gebouwen leert ons dat het stadsbestuur daar ook nog voldoende tijd voor heeft. “Er loopt momenteel geen procedure om het Klein Kasteeltje te koop te stellen. Van een potentiële koper is voorlopig dus geen sprake.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Klein Kasteeltje , DVZ , Maximiliaanpark , Pachecogebouw

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni