rolstoelgebruiker mindervalide parking parkeerplaats rolstoel andersvalide handicap

| Rolstoelgebruiker in Brussel.

Alle openbare gebouwen toegankelijk voor personen met beperking vanaf 2033

Jasmijn Post
© BRUZZ
10/10/2022

Uiterlijk in 2033 moeten alle gebouwen van openbare instellingen of instellingen van openbaar nut in Brussel toegankelijk zijn voor personen met een beperking. Dat is het voorstel van resolutie dat werd goedgekeurd in de commissie Territoriale Ontwikkeling. Het Brussels parlement moet er wel nog over stemmen.

Om welke openbare instellingen het precies gaat, moet nog worden vastgelegd. Het streven is in ieder geval om elke openbare instelling of instelling van openbaar nut die publiek ontvangt, toegankelijk te maken vóór eind 2033.

Daarbij vertrekt de wettekst vanuit alle handicaps, of het nu gaat om mensen die in een rolstoel zitten, slecht zien, een mentale kwetsbaarheid hebben of een psychologische of cognitieve beperking hebben. Concreet zouden er – vanaf 2023 – onafhankelijke criteria worden vastgelegd om zowel de infrastructuur als het dienstaanbod toegankelijker te maken.

Sommige instellingen moeten eerst werkzaamheden verrichten. Die zouden alleen worden vergoed als het om werkzaamheden gaat die erkend zijn. De criteria om die werkzaamheden uit te voeren moeten op grote schaal worden verspreid: per type beperking en per instelling. Ook toegankelijke websites worden daarbij meegenomen.

Instellingen die niet aan de criteria voor toegankelijkheid voorzien, kunnen op termijn ook sancties verwachten. Het voorstel van resolutie werd in de commissie Territoriale Ontwikkeling goedgekeurd door meerderheid en oppositie. Wel had burgerpartij Agora liever een ambitieuzere timing gezien en een bredere definitie van gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn.

Verschillende Brusselse parlementsleden dienden een amendement in, maar deze werden door de meerderheidspartijen in de commissie verworpen. Die voorstellen kwamen grotendeels overeen, met als verschil dat de oppositiepartijen alle voor publiek toegankelijke gebouwen wilden betrekken. Ook wilden ze regelmatige evaluatiemomenten invoeren.Brussel Helpt, de jaarlijkse solidariteitsactie van BRUZZ, zamelt dit jaar geld in voor Kinumai, een organisatie die ijvert voor een beter toegankelijke stad voor mensen met een mobiele beperking, vaak rolstoelgebruikers. Je kan Kinumai steunen door deel te nemen aan de Grote Brussel Helpt Spaghettislag. Alle info vind je op brusselhelpt.be.

Brussel Helpt: 2022

Brussel Helpt steunt dit jaar Kinumai. Deze organisatie werd opgericht eind 2020 en ijvert voor een beter toegankelijke stad voor mensen met een mobiele beperking, vaak rolstoelgebruikers.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni