Begroting van OCMW Stad Brussel stijgt fors in 2023: 'Buiten proportie'

© Peter Dhondt-BRUZZ
| Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in de Hoogstraat.

De begroting van het OCMW van Stad Brussel zal in 2023 net geen 415 miljoen euro bedragen. Dat is een forse stijging van 51 miljoen euro tegenover de begroting van 2022. OCMW-voorzitter Khalid Zian wijt het verschil aan de verschillende crisissen en de indexering. De oppositieleden vinden die stijging echter buiten proportie. Ze dringen aan op besparingen, want vrezen dat de situatie anders onhoudbaar wordt.

De grootste uitgave binnen de begroting 2023 is die van de personeelskosten, goed voor in totaal 176,5 miljoen euro. Ook hier is dat een stevige toename van 22 miljoen euro tegenover 2022. De werkingskosten stijgen met 5 miljoen euro naar 40 miljoen euro voor 2023. De begroting van het OCMW zou wel in evenwicht moeten zijn. De gemeentedotatie van de Stad Brussel binnen de begroting bedraagt 90 miljoen euro, wat bijna een kwart van het totaal is. En bovendien ook een stijging van 8 miljoen euro tegenover 2022.

Sociale uitdagingen

"De prioriteit in 2023 is de schok van de stijgende energieprijzen opvangen", zegt OCMW-voorzitter Zian. "Deze begroting houdt rekening met de sociale uitdagingen van de maatschappij en de kwetsbaarheid waar de huishoudens op ons grondgebied aan blootgesteld zijn. Het weerspiegelt onze zorgen over de hoge energiekosten en de inflatie", stelt hij.

De lonen van het OCMW-personeel zullen door de indexering stijgen in 2023, maar het valt op dat in de begroting enkel rekening is gehouden met de indexering van 2022 en die van februari 2023. De twee andere aangekondigde indexeringen voor 2023 werden niet verrekend en zullen in de loop van 2023 het voorwerp vormen van een begrotingswijziging.

Met de Covid-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen volgen de crisissen zich op. De vraag naar hulp van het OCMW wordt hierdoor steeds groter, en zo ook de begroting. Het onbeperkt uitgeven van geld vindt Didier Wauters (Les Engagés) weliswaar geen goed idee.

'Financieel tekort vermijden'

"Besparingen die geen impact hebben op de werking zijn onvermijdelijk, want gezien de context moeten we soberder zijn en de economische schok opvangen. We moeten vermijden dat we naar een financieel tekort gaan dat we niet meer kunnen controleren. Dat zou dramatisch zijn", stelt Wauters.

De liberaal David Weytsman geeft hetzelfde signaal: "We moeten voorbeeldig zijn op het vlak van hulp voor de meest kwetsbaren, maar we moeten ook voorbeeldig zijn op vlak van de strijd tegen onnodige uitgaven. Elke euro telt, zodat die juist geïnvesteerd wordt."

N-VA-gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre berekende dat de OCMW-begroting op vijf jaar tijd met 120 miljoen euro of 40 procent is gestegen. ""De Brusselaar wordt armer, het OCMW rijker. Dit is totaal onhoudbaar", gelooft hij. "Een grondige doorlichting en financieel herstelplan is nodig," stelt Vanden Borre.

Bij het extreemlinkse PVDA werd er de nadruk gelegd op de stijgende armoede en de maatregelen die niet volstaan om dit tegen te gaan. "Een week geleden heeft het OCMW-personeel nog gestaakt om aan te geven dat ze het niet meer aankunnen. De armoede stijgt en de middelen volgen niet op vlak van personeel. U stelt een plan voor alsof het alle oplossingen biedt, maar het omgekeerde is waar", vindt PVDA-gemeenteraadslid Bruno Bauwens.

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?