| Khalid Zian (PS), voorzitter van de Federatie van Brusselse OCMW's.

Voorzitter Brusselse OCMW's voorspelt verlies van meer dan tweehonderd banen

© Belga
20/11/2023

Door een vermindering van de gewestelijke subsidies dreigen bij de OCMW's van de negentien Brusselse gemeenten in 2024 meer dan tweehonderd banen verloren te gaan. Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de Federatie van Brusselse OCMW's, Khalid Zian, maandag. Voor hem zijn de financiële moeilijkheden bij de overheden als gevolg van verschillende opeenvolgende crisissen geen verrassing, maar Zian vindt de impact van de besparingen groter dan verwacht.

In het Brussels Parlement wordt momenteel de ontwerpbegroting 2024 van het gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) besproken. Volgens Khalid Zian zal minister Alain Maron daar een budget verdedigen "dat ingaat tegen de algemene beleidsverklaring van de minister-president (Rudi Vervoort, red.). Daarin werd aangekondigd dat er 'aanzienlijke budgetten voor de OCMW's zijn vrijgemaakt om de gezinnen te ondersteunen in de context van de energiecrisis en voor projecten om hen toegang tot hun rechten te geven.'"

"Er zal in 2024 een jaarlijkse toelage van 20 miljoen euro verdwijnen, die bedoeld was om mensen te helpen bij het betalen van hun gestegen energiefactuur. De negentien Brusselse OCMW's zullen hierdoor werknemers moeten ontslaan die deze mensen moesten ondersteunen en hen hulp toewijzen," aldus Zian.

Financiering OCMW's herzien

Volgens hem betekent het vertrek van tweehonderd sociaal werkers een grote achteruitgang van de kwaliteitsvolle begeleiding van tienduizenden van de meest kwetsbare Brusselaars, die enkel op het OCMW kunnen vertrouwen voor ondersteuning.

Voor Zian moet de financiering van de OCMW's in België helemaal worden herzien, zeker in het licht van de toenemende armoede en het feit dat de traditionele mechanismen van de sociale zekerheid tekortschieten, waardoor duizenden burgers zich tot het OCMW moeten wenden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni