| Het Gutenberg-gebouw in Vorst

Belgische Staat koopt Gutenberg-gebouw in Brussel voor opslagruimte

CD
© BRUZZ
24/12/2023

De Belgische Staat heeft het Gutenberg-gebouw in Vorst gekocht via de Regie der Gebouwen. De aankoop is bedoeld om meer opslag- en archiefruimte in Brussel te creëren, wat belangrijk is voor overheidsdiensten.

Sinds juni 2006 huurde de Regie der Gebouwen het Gutenberg-gebouw om Fedorest, Fedopress, de dienst Fiscale Zegels en het Algemeen Rijksarchief te huisvesten. De Regie der Gebouwen kocht het gebouw nu voor 25 miljoen euro.

Het doel van de aankoop is om ruimteproblemen op te lossen en om kosten te besparen, gezien huren in Brussel steeds duurder wordt. "Met de aankoop van dit gebouw versterken we ons engagement voor een efficiënter beheer van de vastgoedportefeuille van de Belgische Staat", zegt staatssecretaris van de Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR).

Het gebouw is 29.000 m² en heeft 100 parkeerplaatsen. Met de aankoop wil de Belgische Staat niet alleen meer opslag- en archiefruimte voorzien, maar ook het beheer optimaliseren. Zo zullen diensten die momenteel verspreid zijn over verschillende gehuurde locaties in Brussel er gecentraliseerd worden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni