1794 Groene ruimtes Bernard Pasau en Benoit De Broeck (springer) op de friche Josaphat

| Minister-president Rudi Vervoort (PS), die het project trekt, wil er een nieuwe stadswijk op­trekken.

Beroep legt hypotheek op Josaphat-werf

JDK
© Belga - BRUZZ
24/02/2023

De regeringscommissaris bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), Laurence Demeulemeester (Groen), heeft een beroep ingediend tegen de aanstelling van het consortium dat belast is met de aanleg van een woonproject op de Josaphat-site in Schaarbeek. Dat meldt de krant L'Echo vrijdag.

Vier bevoegde Brusselse administraties moeten het licht op groen zetten om een project met 509 woningen te bouwen op de Josaphat-site, een stuk braakland op het vroegere rangeerterrein. De bestemming van het terrein zorgt al jaren voor onenigheid tussen de PS en de groenen, partners in de Brusselse meerderheid.

Minister-president Rudi Vervoort (PS), die het project trekt, wil er een nieuwe stadswijk op­trekken, met een mix van privé- en sociale woningen, een school, ­kinderopvang en groen. Hoewel het project eerst via een Richtplan van Aanleg (RPA), zeg maar een masterplan voor de hele site, ging vorm krijgen, koos Vervoort er half februari voor om een deel van het project via die vier administraties in gang te zetten. Dat deed hij na aanhoudend verzet van Ecolo en Groen tegen het masterplan.

De Groenen zeggen niet tegen sociale woningen te zijn, maar ze vinden wel dat er te weinig belang gehecht wordt aan biodiversiteit en willen niet nog meer groen opofferen in het verharde Brussel. Minister Alain Maron (Ecolo) en staatssecretaris Barbara Trachte (Ecolo) zijn eind vorige week zelfs opgestapt tijdens de ministerraad.

Onzekerheden

In haar schrijven aan de Brusselse regering stelt de regeringscommissaris nu dat de beslissing over de toewijzing van de overheidsopdracht indruist tegen vroegere regeringsbeslissingen die aangeven dat er eerst een Richtplan van Aanleg (RPA) moet goedgekeurd worden. Dat is nooit kunnen gebeuren vanwege de blokkering binnen de regering.

Zonder een dergelijk kader wordt het project geconfronteerd met stedenbouwkundige, juridische en financiële onzekerheden. “Die zouden het project zeer kwetsbaar maken,” aldus de commissaris.

Het beroep legt volgens L'Echo een hypotheek op het project. Immers, zowel Citydev, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), BHGM als het Woningfonds Brussel moet z'n goedkeuring geven vooraleer de opdracht kan worden toegekend.

De raad van bestuur van het Woningfonds Brussel beslist trouwens pas op 2 maart. Daardoor verstrijkt de offerte van het consortium pas op 17 maart, in plaats van 9 maart, zoals oorspronkelijk door Vervoort was meegedeeld.

De regering heeft dertig dagen de tijd om een uitspraak te doen over het beroep, dat opschortend is, maar PS en groenen zijn het onderling oneens over het dossier. Op 2 maart komen de ministers hierover samen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni