1794 Groene ruimtes Bernard Pasau en Benoit De Broeck (springer) op de friche Josaphat

| De Josaphat-site

De Brusselse regering geeft geen gevolg aan het beroep dat de regeringscommissaris had aangetekend tegen de beslissing van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij om woningen te bouwen op de Josaphatsite. Daarmee ligt de weg open voor de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting om het contract toe te kennen aan een consortium voor de bouw van 509 woningen.

Er liep al sinds 2017 een concurrentiële dialoog (een soort van openbare aanbesteding) voor de bouw van 509 woningen op de Josaphat-site. Dat is een oud spoorwegterrein waar het Brussels Gewest, via de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, in 2006 eigenaar van is geworden.

Een Richtplan van Aanleg (RPA) moest het stedenbouwkundig kader vormen voor de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk op die plek. Maar dat RPA zit al bijna een jaar geblokkeerd in de regering.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), eigenaar van het terrein wacht niet op het RPA en wil het bouwcontract toekennen aan een van de mededingende privé-promotoren. Tegen de toekenning van dat contract liep nog een beroepsprocedure bij de regering, maar die is vandaag afgelopen. Er was immers geen consensus binnen de regering.

De MSI kan dus overgaan tot de toekenning van het contract, zo bevestigt het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS).

Daarmee lijkt de weg helemaal vrij voor de bouw van de eerste fase van de stadswijk, zoals voorzien in het (geblokkeerde) RPA. Het gaat om 509 woningen, waarvan de helft aan betaalbare prijs, gebouwd door een privé-consortium. Het zou gaan om Axa/Eiffage. De MSI heeft ook al een verkavelingsvergunning voorbereid voor de aanleg van wegen en pleinen op de Josaphat-site.

Not amused

Ecolo en Groen hebben, in een ultieme poging om de toewijzing van het contract te verhinderen, nog een voorstel op tafel gelegd voor een Pras climatique, een klimaat-GBP.

Daar is door de regering akte van genomen. “Er komt een interkabinettenwerkgroep om de methode in herinnering te brengen die was afgesproken door de regering in verband met een nieuw Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP),” zo klinkt het, enigszins ingewikkeld, bij het kabinet van Vervoort.

Daaruit kan tussen de lijnen begrepen worden dat minister-president Rudi Vervoort (PS) de nota van Ecolo en Groen niet echt gesmaakt heeft, omdat die het huidige proces voor de herziening van het Gewestelijk Bestemmingsplan doorkruist. “Het Gewestelijk Bestemmingsplan wordt momenteel herzien,” zo zegt het kabinet van Vervoort nog. “En het zal duurzaam en ambitieus zijn, zoals afgesproken in het regeerakkoord.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Stedenbouw, Politiek, Brusselse regering, josaphat-site, Maatschappij voor stedelijke Inrichting

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni