Brusselse regering krijgt volmachten van het parlement

© Kevin Van den-Panhuyzen-BRUZZ

Het Brussels Parlement verleent vrijdag in de vooravond ongetwijfeld nieuwe volmachten aan de Brussels regering in het kader van de coronacrisis. N-VA en PVDA kondigden aan tegen te zullen stemmen, de rest van de oppositie stemde met lange tanden in met de vraag van de regering.

Nadat het parlement zelf tijdens de eerste golf de Brusselse regering volmachten verstrekte via een voorstel van ordonnantie, was het nu de regering die via een ontwerp van ordonnantie om volmachten vroeg om de coronacrisis aan te pakken, zowel op gezondheidsvlak als op sociaal en economisch vlak. De bijzondere machten gelden voor twee maanden en zijn niet verlengbaar.

De oppositie is niet overtuigd van de noodzaak van de volmachten en, zoals Cieltje Van Achter (N-VA) het verwoordde, "het parlement buitenspel te zetten". In tegenstelling tot de eerste golf is het parlement nu wel in staat om snel en digitaal bijeen te komen, te vergaderen en te stemmen. Ook het argument dat er tijd verloren gaat door de verplichting om een reeks adviezen in te winnen om een ontwerp van ordonnantie te kunnen nemen, kan de oppositie niet overtuigen. "Het is gebruikelijk dat de meerderheid een voorstel van ordonnantie indient, indien een tekst snel moet worden aangenomen. Dat kan nu ook", stelde Van Achter.

Toch kondigden MR, cdH en CD&V aan dat ze de volmachten zullen goedkeuren. Voor Alexia Betrand (MR) en Celine Frémault (cdH) is het belangrijk dat de regering transparantie heeft beloofd en de volmachtbesluiten meteen zal overmaken aan het parlement na hun goedkeuring. Frémault verwees naar haar voorstel om een ordonnantie uit te werken die een kader schept voor een aantal uitzonderingsmaatregelen bij gezondheidscrisissen. Bertrand vond wel dat het kader van de volmachten strikter had kunnen zijn. Er zal wel één onthouding zijn in de fractie, kondigde ze aan.

N-VA en PVDA zullen de ordonnantie niet goedkeuren. "Het is gemakkelijk om zelf zonder pottenkijkers te beslissen", vatte Cieltje Van Achter het samen. Françoise De Smedt (PVDA) benadrukte dat het parlement wel degelijk kan werken en de regering de nodige input kan aanleveren. Ze wees er ook op dat de Vlaamse en federale regering geen volmachten hebben gevraagd.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?