Close verzweeg 7 mandaten in 2015

Bram Van Renterghem, Mathias Declercq
© BRUZZ
12/06/2017

Ondanks dure beloftes vertelt Philippe Close (PS) niet de waarheid over het aantal mandaten dat hij bekleedt. Naast de 21 mandaten die hij officieel registreerde voor het jaar 2015, bezette de kandidaat-burgemeester van de stad Brussel ook zeven posten bij vzw’s die hij niet aangaf. Dat bevestigt het Rekenhof. Nochtans is elke mandataris wettelijk verplicht ál zijn mandaten aan te geven. Voor 2016, een lijst die pas in augustus uitkomt, gaf Close wél vijf van die zeven mandaten aan.

Dat Philippe Close - de man die Yvan Mayeur als burgemeester van de Stad Brussel moet opvolgen na het Samusocial-schandaal - de mandatenkoning van Brussel is, was al duidelijk. Op de website cumuleo.be, die zijn informatie uit het Staatsblad haalt, kan iedereen nagaan dat de man 21 mandaten combineert.

Naast zijn huidig ambt als Schepen in de Stad Brussel en zijn rol als fractieleider in het Brussels Parlement zetelt hij bijvoorbeeld nog in de raad van bestuur van de vzw Atomium, de vzw Internationale Jaarbeurs van Brussel, Ethias en Neo. Bij Brussels Major Events is hij zelfs voorzitter van de raad van bestuur, bij Mad Brussels is hij voorzitter.

Dat de combinatie van al deze mandaten op juridisch vlak strikt genomen geen probleem vormt, komt omdat al die mandaten niet bezoldigd zijn en vaak gerelateerd zijn aan zijn bevoegdheden als schepen in de Stad Brussel.

Maar naast die 21 mandaten die Close aangaf bij het Rekenhof duiken nu zeker zeven andere mandaten op bij een reeks van Brusselse organisaties, allemaal vzw’s. Die mandaten gaf Close niet aan bij het Rekenhof, zoals een federale wet uit 1995 voorschrijft die sinds 2005 ook in de praktijk in werking trad. Dat kon BRUZZ bevestigen op aangeven van cumuleo.be.

Eigen vzw’s en interne PS-afdelingen
De mandaten in kwestie: sinds 2014 is Close voorzitter van de VZW L’Eglantine – een vrijzinnige en socialistisch culturele vereniging overgenomen van ex-burgemeester Thielemans - en bestuurder bij de vzw FACERE , een opvangcentrum in Anderlecht voor mensen met een beperking. Daarnaast oefent hij ook nog drie bestuurdersfuncties uit bij drie aparte verenigingen die samen het CSD vormen – een Brussels centrum voor thuiszorg met samen meer dan 350 werknemers. Uit één van die verenigingen stapte hij in 2016 wel al op.

Maar Close bekleedt sinds 2013 ook bestuurdersposten bij GEFEBRU (Gestion et Financement de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste) en FONSOC (Fondation socialiste d'Information et de Gestion): twee interne PS-afdelingen die de geldstromen van de Brusselse en nationale PS beheren. Ook deze mandaten gaf Close niet aan.

‘Close respecteert de wet niet’
Uit de statuten van die vzw’s wordt duidelijk dat bestuurders geen vergoedingen krijgen voor hun werk. In principe zijn de posten van Close dus niet bezoldigd. Maar ook zonder bezoldiging leeft Close de wet van 1995 niet na die hem verplicht al zijn mandaten aan te geven, klinkt het bij Christophe Van Gheluwe, de man achter Cumuleo. “Door geen compleet overzicht van zijn mandaten aan te geven bij het Rekenhof, respecteert Philippe Close de wetten rond transparantie niet, die als doel hebben belangenconflicten te vermijden.”

Voorlopig kon onze redactie geen bewijzen vinden van belangenconflicten, waarbij Close als schepen bijvoorbeeld subsidies zou geven aan een vzw waar hij zelf in zetelt. “Maar het is wel een valse start voor de nieuwe burgemeester, die net zoals zijn voorganger duidelijk transparantie niet hoog in het vaandel draagt”, aldus Van Gheluwe.

2015
Eerder berichtte BRUZZ dat Close 7 mandaten verzweeg die hij in 2016 uitoefende. Dat klopt niet. Het gaat om mandaten uitgeoefend in 2015. Toen gaf Close zeven mandaten niet aan, bevestigt het Rekenhof.

De lijst voor 2016 wordt op dit moment gemaakt door het Rekenhof. Close deed op 8 maart 2017 wel al een aangifte van zijn mandaten. Na publicatie van het artikel kon BRUZZ ook die lijst inkijken. Daarin verschijnen vijf van de zeven mandaten die hij in 2015 niet aangaf.

De twee mandaten die niet werden aangegeven zijn de bestuurdersposten bij GEFEBRU (Gestion et Financement de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste) en FONSOC (Fondation socialiste d'Information et de Gestion), twee interne PS-afdelingen.

"We hebben die twee mandaten niet aangegeven, omdat ze werden uitgeoefend als fractievoorzitter en we niet op de hoogte waren dat ze vermeld moesten worden. Maar ik wil benadrukken dat ze niet bezoldigd zijn", aldus woordvoerster Hammich.

Samusocial

De raad van bestuur van daklozenorganisatie Samusocial kreeg in 2016 voor 60.000 euro aan zitpenningen. Mayeur (PS) en Peraïta (PS) moesten opstappen als burgemeester en OCMW-voorzitster.     

Hoe transparant is het beleid?

De Brusselse overheden lappen de nochtans wettelijk verplichte openbaarheid van bestuur geregeld aan hun laars. De oppositie, het gerecht, noch de media lijken in staat om daar veel tegen in te brengen. 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek, Samusocial, Hoe transparant is het beleid?

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni