onverdoofd slachten
© Ivan Put | Onverdoofd slachten in Brussel (archiefbeeld)

Grondwettelijk Hof bevestigt Vlaams en Waals verbod op onverdoofd slachten

© Belga - BRUZZ
30/09/2021

Het verbod dat Vlaanderen en Wallonië hebben ingevoerd op onverdoofd slachten is niet in strijd met de Grondwet, heeft het Grondwettelijk Hof donderdag geoordeeld. Het Hof volgt daarmee het eerdere oordeel van het Hof van Justitie van de EU en verwerpt meteen de klachten van joodse en islamitische verenigingen die een aantasting van de vrijheid van religie zagen. Nu is Brussel het enige gewest waar onverdoofd slachten nog is toegestaan.

Het Grondwettelijk Hof verwijst in zijn arrest naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van eind 2020. Daarin stelt het EU-Hof dat lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen.

Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest dat het verbod "een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid van joodse en islamitische gelovigen", maar dat die beperking beantwoordt "aan een dwingende maatschappelijke behoefte" en dat ze "evenredig is met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen".

Het Hof wijst er ook op dat de methode van de omkeerbare verdoving bij ritueel slachten "niet zo worden geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd".

Brussel

Tot nu toe staat het Brussels Gewest onverdoofd slachten in een (joodse en islamitische) religieuze context nog toe in een erkend regulier slachthuis. Thuisslachtingen zijn er verboden.

Bernard Clerfayt (Défi), de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft verklaard dat hij de definitieve uitspraak van het Grondwettelijk Hof wou afwachten voor hij verdere stappen zou ondernemen in dit dossier.

Reacties: 'En nu ook in Brussel'

Dierenrechtenorganisatie Gaia reageert zeer verheugd. Michel Vandenbosch van Gaia: "Met deze beslissing komt een einde aan een lange juridische strijd ten voordele van democratisch tot stand gekomen decreten die uitsluitend dierenleed bij het doden van dieren willen voorkomen, zonder uitzondering voor het slachten in een religieuze context."

"Na meer dan 25 jaar onafgebroken strijd zijn we hier oprecht blij mee. Het recht op godsdienstvrijheid geeft niet het recht om dieren te doen lijden."

Vandenbosch kijkt nu naar Brussel: "Nu het Grondwettelijk Hof de Vlaamse en Waalse decreten heeft bevestigd, is er geen enkele goeie reden meer waarom zo'n wettelijk verbod er niet kan komen in het Brussels gewest. Daarom dringt GAIA er dan ook bij de Brusselse regering en het Brusselse parlement op aan om ook in het Brussels gewest zonder verder uitstel een verbod op onverdoofd slachten in te voeren."

Ook de Brusselse N-VA verwacht een snelle actie van de Brusselse regering. "Het Abattoir van Anderlecht is zo de laatste en enige plaats in België waar er nog zonder verdoving geslacht wordt. Ondanks het ontegensprekelijke leed van deze traditie, wordt het door sommige Brusselse politici als onaantastbaar gezien."

"Het laatste en enige argument dat paars-groen tegen het verbod aanvoerde, vervalt hiermee definitief," laat parlementslid Cieltje Van Achter weten in een persbericht. "Want over het dierenleed bij onverdoofd slachten bestaat al lang geen twijfel meer. Geen excuses meer, het is tijd dat ook Brussel een einde maakt aan deze vorm van onnodig dierenleed."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie