Kader voor sportinfrastructuur laat al 8 jaar op zich wachten

© PhotoNews
| Bernard Clerfayt

Het Brussels Gewest heeft nog steeds geen sportkadaster. Zo'n kadaster werd nochtans al bijna acht jaar geleden aangekondigd en is nodig voor de financiering van sportinfrastructuur, zeker in wijken waar de nood het hoogst is. "Ronduit bedroevend", vindt N-VA.

In de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement kwamen verschillende parlementsleden, waaronder Dominique Dufourny (MR) en Michaël Vossaert (Défi) terug op het uitblijven van subsidies voor sportinfrastructuur.

Toenmalig Brussels staatssecretaris voor Gemeentelijke Sportinfrastructuur Fadila Laanan (PS) lanceerde in 2018 een projectoproep voor de bouw en renovatie van sportinfrastructuur door de gemeenten, maar voorzag daar volgens huidig Brussels minister Bernard Clerfayt (Défi) geen budget voor, waardoor de beloofde investeringen er voorlopig niet komen.

Daarnaast zijn er problemen met de criteria voor de toekenning van subsidies voor sportinfrastructuur. Die criteria worden bepaald aan de hand van een sportkadaster en moeten er onder meer voor zorgen dat er geïnvesteerd wordt in wijken waar de nood aan sportinfrastructuur het hoogst is.

'Ordonnantie herzien'

Alleen bestaat zo'n sportkadaster nog steeds niet, blijkt uit het antwoord van Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi). Terwijl dat kadaster bijna acht jaar geleden werd aangekondigd.

"Dat maakt het onmogelijk om de selectiecriteria strikt te volgen", zei Clerfayt vandaag in de commissie. "We hopen dat het kadaster tegen eind dit jaar of begin dit jaar beschikbaar zal zijn." Volgens de minister is de ordonnantie over subsidies voor investeringen in sportinfrastructuur niet duidelijk genoeg en zal de regering die ordonnantie in de loop van deze legislatuur herzien worden.

N-VA: 'Ronduit bedroevend'

Het sportkadaster moet ook voor Brusselaars een overzicht bieden over welke sportclubs er zijn en waar. Sinds 2018 kan dat via de website sportsbrussels.be, maar die website schiet tekort, vindt oppositiepartij N-VA.

“De website kent tal van problemen en is geen echt kadaster, maar eerder een verouderde Gouden Gids", aldus Brussels Parlementslid voor N-VA Mathias Vanden Borre. "Zo zijn sommige sportclubs, die wel degelijk bestaan, nergens terug te vinden en heeft de Nederlandse versie van de website veel taalfouten. Dit project heeft reeds bijzonder veel geld gekost en het resultaat is ronduit bedroevend."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?