MIVB-voorzitster Adelheid Byttebier over de nota die schokte (met nota)

MIVB-baas Alain Flausch moet zich deze week in het Brussels parlement verantwoorden over een interne nota met een visie voor het jaar 2040. In die toekomstvisie stond onder meer de vrees dat de MIVB eerder werkgelegenheid voor allochtonen beoogt dan openbaar vervoer. Een hectische week later sluit de MIVB de gelederen: “We moeten het vertrouwen tussen de politiek en de MIVB herstellen,” zegt voorzitster van de Raad van Bestuur Adelheid Byttebier (Groen!).

H et is niet Alain Flausch zelf die de bewuste nota heeft geschreven, maar Jean-Michel Mary, een adviseur bij de directie ontwikkeling. Wie de nota heeft gelekt in La Libre Belgique, dat is vooralsnog niet duidelijk. Adelheid Byttebier:

"Het is zo dat de raad van bestuur ook pas kennis heeft kunnen nemen van die interne nota nadat ze gelekt was. Wij hadden er geen weet van. In geen geval echter gaan we akkoord met de inhoud. Wat erin staat is niet de visie van de MIVB, laat dat duidelijk zijn. Momenteel komen er echter geen sancties tegen Alain Flausch."

Worden dergelijke denkoefeningen vaak gemaakt door MIVB-personeel?
Byttebier:
"Dat gebeurt. We bevinden ons momenteel aan het einde van het huidige beheerscontract, en voor het volgende contract wordt er nu gebrainstormd. Er komen grote investeringen aan, investeringen die niet tijdens de vijf jaar dat het volgende beheerscontract duurt afgeschreven kunnen worden. Eerder op zeer lange termijn kan dat; tussen de tien en de twintig jaar. Een voorbeeld van zo'n investering is het vernieuwen en automatiseren van de Brusselse metro. Dat gaat 600 miljoen euro kosten."

Alain Flausch is een voorstander van grote investeringen. Hij heeft dus zijn zin gekregen.
Byttebier:
"U refereert naar de uitspraak van een tijdje geleden dat rechtse regeringen meer investeren in openbaar vervoer dan linkse. Hij doelde daar vooral op buitenlandse voorbeelden. In 2010 hebben wij in Brussel met een linkse regering en ondanks besparingen fors geïnvesteerd. Voor Brussel heeft hij dus ongelijk."

"Meningen zijn meningen. Maar wij moeten ervoor zorgen dat het openbaar vervoer in deze stad functioneert. Onze resultaten moeten goed zijn. Waarom? Wij werken met een half miljard euro belastinggeld. Dat is de essentie van ons werk. Laat de discussie over het palmares gaan, niet over politieke uitspraken."

MIVB-personeel mag toch nadenken, of niet? Jean-Michel Mary wordt ervoor gestraft.
Byttebier:
"Uiteraard mag men nadenken. Maar Jean-Michel Mary wordt niet gestraft voor zijn nota. Hij heeft zelf aangestuurd op een week verlof tot de storm is gaan liggen. Hij heeft geen professionele fout gemaakt, maar gewoon uitgevoerd wat van hem verwacht werd. Er wordt later beslist op welke manier mijnheer Mary zijn werk kan hervatten zonder blootgesteld te worden."

Heeft Flausch het vertrouwen van de raad van bestuur nog? Uw vicevoorzitter Chahid (PS) lijkt hem in elk geval geen vertrouwen meer te schenken.
Byttebier:
"Er is een probleem van vertrouwen tussen de MIVB en de politiek. Dat vertrouwen moet hersteld worden. Het probleem is dat de MIVB en de Brusselse regering naar elkaar kijken en zeggen: 'Wat doe jij eigenlijk, en waarom zou ik je geloven?', terwijl ze moeten samenwerken. Wat betreft Chahid: ik spreek niet in naam van iemand anders. Ik weet wel dat directie en raad van bestuur nog sereen kunnen debatteren. Ons vertrouwen heeft Flausch in ieder geval nog."

Kan het Brussels parlement Flausch wel op het matje roepen? Volgens sommigen is Flausch alleen verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur.
Byttebier:
"De verantwoordelijke minister, Brigitte Grouwels (CD&V), heeft beslist om Flausch mee te brengen. Zij moet verantwoording afleggen, want zij is verantwoordelijk. Maar voor de duidelijkheid is het misschien niet slecht dat mijnheer Flausch zelf uitleg kan geven. Hij heeft tenslotte de werkgroepen voor de langetermijnvisie van de MIVB opgericht."

De kern van de zaak, en dat stond in de bewuste nota, is of de MIVB een aanbieder van openbaar vervoer moet zijn of toch ook een werkgelegenheidsproject voor Brussel. Wat denkt u?
Byttebier:
"De MIVB moet uiteraard eerder een aanbieder van openbaar vervoer zijn. Natuurlijk moet je ook kunnen charmeren, en dat doe je door mensen in te schakelen. Metrostations moeten worden aangekleed, reizigers geholpen door personeel."

De omstreden MIVB-nota

Begin juni lekte een interne nota van de MIVB uit in de pers. De omstreden nota ‘Visie 2040’ laat zich negatief uit over de Brusselse politieke klasse en de impact van migrantenpolitici. Die zouden de MIVB vooral als werkgelegenheidsbedrijf zien en huiveren voor investeringen in infrastructuur. De nota zorgde voor heftige reacties en MIVB-baas Alain Flausch kwam in het oog van een politieke storm terecht. Wie er het fijne wil van weten kan hier terecht

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?