Vakbonden MIVB hekelen interne nota

© Saskia Vanderstichele
Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare vervoersmaatschappij MIVB hekelt op zijn beurt de controversiële interne nota van de directie Ontwikkeling van het Net van de MIVB.

Ter herinnering: de controversiële nota met als titel Vision 2040 handelt over "de evolutie van het Brusselse politieke landschap en de invloed op de mobiliteitspolitiek en de MIVB in het bijzonder" (zie ook artikels in bijlage).

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD, ACV en ACLVB deelde woensdag een flyer uit aan het personeel waarin het "zich distantieert van de inhoud van bepaalde passages van de nota". "De vakbonden aanvaarden niet dat de moslimgemeenschap wordt gestigmatiseerd, de huidige en toekomstige Brusselse politieke klasse met misprijzen wordt aangekeken, dat de Brusselse politieke instellingen in vraag worden gesteld en dat de bourgeoisie wordt opgehemeld ten nadele van de middenklasse."

"Deze uitlatingen doen enkel afbreuk aan het imago van het voltallige personeel van de MIVB en haar beheersorganen en de talrijke inspanningen die ze geleverd hebben in het kader van de diversiteit en de integratie van alle sociale categorieën", aldus het vakbondsfront.

De flyer besluit met de hoop "dat de MIVB adequate maatregelen zal treffen om dergelijke misstappen in de toekomst uit te sluiten".

Alex Vonck van het ACOD zegt aan brusselnieuws.be evenwel te betreuren dat de interne nota is uitgelekt. De nota was verspreid onder 8 directieleden.

Computers
La Libre Belgique meldde woensdag dat de MIVB-directie verschillende computers in beslag heeft genomen behorende tot het hogere kader in een poging om de persoon die de interne nota heeft gelekt te identificeren. De nota zou voorts op het intranet van de MIVB gestaan hebben.

De PS wil dat de Commissie Infrastructuur van het Brussels parlement MIVB-directeur Alain Flausch verhoort en vraagt daarvoor een wijziging van de agenda van de commissie, die op 22 juni bijeenkomt.

Volgens de MR-oppositie is Flausch juridisch niet verplicht om voor de commissie te verschijnen. De PS vraagt een duidelijk standpunt terzake van minister Brigitte Grouwels (CD&V). Aan brusselnieuws.be zegt haar woordvoerster dat "de minister haar antwoord in beraad houdt."


De omstreden MIVB-nota

Begin juni lekte een interne nota van de MIVB uit in de pers. De omstreden nota ‘Visie 2040’ laat zich negatief uit over de Brusselse politieke klasse en de impact van migrantenpolitici. Die zouden de MIVB vooral als werkgelegenheidsbedrijf zien en huiveren voor investeringen in infrastructuur. De nota zorgde voor heftige reacties en MIVB-baas Alain Flausch kwam in het oog van een politieke storm terecht. Wie er het fijne wil van weten kan hier terecht

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?