Motie voor verbod op traditioneel vuurwerk op komst in Stad Brussel

David Weytsman (MR) en Bianca Debaets (CD&V) vragen in een motie om geluidsarm vuurwerk te gebruiken in plaats van traditioneel vuurwerk. Dit om het welzijn van de dieren te verbeteren.

Vuurwerk is een heus spektakel voor jong en oud. Hoewel het voor de mens een prettig gebeuren is, is dat niet zo voor dieren als honden, katten, paarden, runderen en vogels. Het geluid van traditioneel vuurwerk is aanzienlijk hoger (150 tot 170 decibel) dan dat van geluidsarm vuurwerk. Dat bedraagt zo'n 60 tot 80 decibel. Dieren hebben sowieso al een scherper gehoor dan de mens waardoor ze bij traditioneel vuurwerk sneller stress hebben en angstig worden.

“Met de motie willen we het vuurwerk niet volledig verbieden, maar willen we wel de optie om met geluidsarm vuurwerk te werken naar voor schuiven,” vertelt David Weytsman gemeenteraadslid (MR).

Nog geen gewestelijk kader

“Momenteel is er in Brussel nog geen regeling voor vuurwerk vanuit het Gewest. Het is nodig dat het Gewest en de gemeenten op zoek gaan naar manieren om het dierenwelzijn te verbeteren. Enkele Brusselse gemeenten hebben al kleine stapjes in de goede richting gezet, maar er moet ook gekeken worden naar een oplossing op Gewestniveau," zegt Bianca Gebaets gemeenteraadslid (CD&V).

“Gemeenten als Jette, Koekelberg en Ganshoren zouden hier al mee bezig zijn. Nu willen we in Stad Brussel ook een motie stemmen om traditioneel vuurwerk te verbieden en geluidsarm vuurwerk aan te raden op al de evenementen die plaats vinden op het Brussels grondgebied,” vult Weytsman aan.

"Naast de motie van de beide partijen (CD&V en MR) voor Stad Brussel, heeft de CD&V enkele maanden geleden ook al een resolutie ingediend bij het Brussels Parlement over dezelfde thematiek. Tot nu toe hebben enkel de NV-A en Victoria Austraet deze resolutie mee ondertekend. De bespreking werd wel nog niet op de agenda gezet,” meldt Niels Vanden Driessche woordvoerder van Bianca Debaets.

Er zou vraag zijn naar een verbod op traditioneel vuurwerk volgens minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI). De vraag kan wel pas verder besproken worden nadat de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn zich heeft uitgesproken over de conclusies en aanbevelingen uit de motie.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?