Gaetan Van Goidsenhoven (MR) en Nadia Kammachi (Ecolo-Groen).

| MR-fractieleider Gaëtan Van Goidsenhoven vraagt het ontslag van Ecolo-schepen voor Gelijke Kansen Nadia Kammachi.

MR Anderlecht vraagt ontslag van Ecolo-schepen Kammachi: 'Ze heeft gelogen'

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
03/12/2023

MR-fractieleider Gaëtan Van Goidsenhoven vraagt het ontslag van Ecolo-schepen voor Gelijke Kansen Nadia Kammachi. Ze diende met haar fractie een motie in die het verbod op levensbeschouwelijke tekenen wil afschaffen, en baseerde zich daarvoor op een rapport van de werkgroep diversiteit. Maar in dat rapport staat geen dergelijke aanbeveling.

De motie werd donderdag in afgezwakte vorm goedgekeurd door de gemeenteraad en moet nu nog verder verfijnd en onderhandeld worden, onder meer met de vakbonden. Het neerleggen van de motie zorgde voor wrevel bij de meerderheid, waar Ecolo-Groen in zit.

Zo konden coalitiepartners PS, Vooruit, Les Engagés en Défi het niet smaken dat deze motie er nu 'plots' komt. Schepen Kammachi ontkende dat. "Met een groep van veertig personeelsleden van de gemeente zijn we gedurende twee jaar samengekomen in een werkgroep diversiteit. Afgelopen mei werden de conclusies gepresenteerd. De afschaffing van het verbod op die tekens was een van de voornaamste adviezen", zei ze vorige week dinsdag aan BRUZZ.

Het rapport

Maar meteen werd die bewering in twijfel getrokken, onder meer door Vooruit-schepen Bieke Comer, die zei dat dat niet de conclusie was van de werkgroep. Kammachi wilde het rapport niet ter verificatie overhandigen aan onze redactie omdat het nog niet op de gemeenteraad was voorgekomen. "Het primaat van de politiek", zei ze daarover.

Maar ook in de gemeenteraad van donderdag beklaagden raadsleden zoals Sofia Bennani (meerderheidspartij Les Engagés) zich erover het rapport niet gezien te hebben. En toch over een motie die daarop gebaseerd is, te moeten stemmen.

La Libre kon vrijdag toch de Powerpoint-presentatie van het rapport van de werkgroep Diversiteit inkijken en schreef diezelfde avond dat er nergens te lezen staat dat de werkgroep concludeert dat het verbod op levensbeschouwelijke tekens moet afgeschaft worden.

Intussen heeft ook BRUZZ de hand kunnen leggen op de presentatie van het rapport. Daarin staat enkel: 'Een verderzetting van een globale reflectie van levenbeschouwelijke tekenen in onze administratie." De concrete acties: "Zich laten begeleiden door een competente dienstverlener, de definitie van neutraliteit uitklaren en de visie communiceren naar het personeel.'

In de presentatie die BRUZZ kon inkijken, staat ook nog eens expliciet vermeld dat dit alles gebeurt "in afwachting van een politiek debat in het schepencollege" en dat hun goedkeuring nodig is.

fd06166c-levensbeschouwelijketekenen.png

| In de presentatie van het plan Diversiteit staat niet duidelijk dat het verbod moet worden afgeschaft.

Voor oppositielid Van Goidsenhoven (MR) heeft Kammachi dus gelogen. "Het vertrouwen is gebroken. Zij moet ontslag nemen als schepen", zegt hij aan BRUZZ. "Als Ecolo haar verantwoordelijkheid niet neemt, kan de burgemeester ook nog altijd haar bevoegdheden afnemen. Dit lijkt essentieel om niet het hele college en de meerderheid te schande te maken."

Verkeerde weergave

Kammachi wil zelf niet reageren op deze beschuldiging, maar in La Libre ontkennen anonieme Ecolo'ers dat het om een leugen gaat.

Volgens hen is de presentatie van het resultaat van de werkgroep namelijk geen correcte weergave van wat de gemeenteambtenaren in werkelijkheid gezegd hebben. Zij zouden wel degelijk voor de afschaffing van het verbod gepleit hebben, iets waarmee schepen Kammachi dan verder aan de slag is gegaan.

Ook onze redactie heeft binnen de groene fractie een gelijkaardige verklaring opgevangen, maar voorlopig wil niemand dit formeel bevestigen. Er zijn ook bronnen die melden dat gemeenteambtenaren zich misbruikt voelen door Kammachi, omdat zij net niet voor de opheffing van het verbod hebben gepleit.

Wel reageert de Brusselse co-voorzitter Marie Lecocq (Ecolo), ook in naam van Kammachi, als volgt: “Het interne overlegproces bij de gemeente bracht duidelijk een risico op discriminatie aan het licht rond het dragen van levensbeschouwelijke tekens. Dit risico werd voorgelegd aan het college. Het is op basis van van deze gedeelde vaststelling dat schepen Kammachi, aan wie de vraag werd voorgelegd, een wijziging van de regels voorstelde."

"Ook de socialisten kwamen tot de conclusie dat er een risico op discriminatie is", gaat ze verder. "Want zij hebben zelf een motie ingediend (het amendement op de motie van Ecolo, nvdr) die levensbeschouwelijke tekenen wil toelaten - zij het onder bepaalde voorwaarden."

Spoedzitting

Maar voor Van Goidsenhoven is deze verklaring niet voldoende. "Ecolo zinkt verder weg in leugens", zegt hij. "Als er niet snel een reactie van de meerderheidspartners komt, eist MR een spoedzitting van de gemeenteraad, om het college hierover te horen.”

Ook Les Engagés, coalitiepartner van Ecolo, wil tekst en uitleg. "Net als iedereen zijn wij geschokt door de onthullingen in de pers", zegt gemeenteraadslid Sofia Bennani aan La Poste. "Wij voelen ons bedrogen. Als gemeenteraadslid wacht ik op een uitleg van schepen Kammachi, over wat er gebeurd is."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Anderlecht , Politiek , hoofddoekmotie , secularisme , gemeenteraad Anderlecht , Ecolo-Groen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni