Nieuw Brusseldecreet: 'Modernisering waar we al 20 jaar op wachten'

© Bart Dewaele
| Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.
Updated: 24-02-2021 - 21:37

Het Vlaams parlement heeft een nieuw Brusseldecreet goedgekeurd. De begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wordt daardoor een meerjarenplan, dat ook digitaal wordt opgesteld. “Het decreet noopt de VGC tot een meer strategische kijk op haar begroting,” zegt bevoegd minister Benjamin Dalle (CD&V).

Het Brusseldecreet regelt de financiering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie door de Vlaamse Gemeenschap. Die nieuwste versie van dat decreet oogt op het eerste zicht als een vrij technische update van zijn voorganger. Zo zal de VGC voortaan een meerjarenbegroting indienen, in plaats van elk jaar opnieuw een begroting voor een jaar. Verder moet die begroting, die totnogtoe op papier werd ingediend, voortaan ook digitaal worden opgemaakt en verzonden. Hetzelfde geldt voor alle andere kennisgevingen die de twee overheden aan elkaar sturen.

Toch noemt Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CDV) het decreet historisch. “Dit is een modernisering waar we nu al 20 jaar op wachten. Vroeger stelde de VGC in de regel een visiedocument op zonder cijfers en was het nadien uitkijken of er wel budget was voor de plannen. De meerjarenbegroting noopt de VGC tot een meer strategische kijk en kan elk jaar bijgestuurd worden in functie van de noden.”

Het nieuwe beleidsinstrumentarium omvat voortaan drie rapporten: het meerjarenplan (opgedeeld in een strategische nota, een financiële en een toelichting), de jaarlijkse aanpassing aan het meerjarenplan en de jaarrekening. “De samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC wordt hier sterker door,” aldus Dalle.

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media

De discussie over de jaarlijkse verhoging van middelen, die bijna twee jaar geleden woedde, werd niet opnieuw opgerakeld. Voormalig Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open VLD) stond toen dicht bij een akkoord om het hele VGC-budget te laten indexeren, inclusief de subsidies (terwijl vandaag enkel de vaste dotatie aan de VGC geïndexeerd is, red.). De Raad van State en onenigheid met regeringspartner N-VA over de voorwaarden voor zo’n verhoging gooiden toen roet in het eten.

Positief onthaald

Het VGC-college reageert tevreden op het nieuwe decreet. “We krijgen nu een moderne begroting, dat is iets waar we ook op aangedrongen hebben,” zegt Pieterjan Desmet, woordvoerder van Elke Van den Brandt (Groen), die het VGC-college voorzit.

Ook Gatz, die vandaag Brussels en VGC-excellentie is, vindt het decreet een goede stap. “Dit is een vergelijkbare regeling met de manier waarop grote centrumsteden rapporteren aan de Vlaamse Gemeenschap.”

De VGC krijgt in totaal circa 50 miljoen van de Vlaamse Gemeenschap, goed voor een kleine helft van het totale budget. Het resterende bedrag is afkomstig van het Brussels Gewest.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?