Nog geen akkoord over indexstop voor huurprijzen

Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort.) Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort.)
© PhotoNews
| Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.
© PhotoNews
| Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.

De Brusselse regering heeft nog geen akkoord over de niet-indexering van de huurprijzen. Het PS-voorstel moet opnieuw naar de tekentafel. Vooral Défi heeft nog vragen bij het voorstel.

Ter herinnering: in de zomer stelde staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) voor om de huurindex te plafonneren. Daarover werd geen consensus over gevonden. Daarom kwam Ben Hamou met een nieuw voorstel waarbij bepaalde voorwaarden worden gekoppeld aan de indexering. Om als eigenaar te mogen indexeren, moet een verhuurder eerst zijn huurovereenkomst hebben geregistreerd én beschikken over een EPB-certificaat.

Wanneer de woning beschikt over een EPB-certificaat van klasse F of G - de slechtst geïsoleerde woningen - mag de eigenaar de huurprijs niet indexeren. Bij een EPB-certificaat C, D en E wordt telkens een percentage vastgelegd van de indexering. Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) wil zo de huurders beschermen tegen mogelijk exploderende huurprijzen door de inflatie. Zeker mensen die in een slecht geïsoleerde huurwoning leven, riskeren dubbel te betalen: zowel voor de hoge huur, als voor de snel stijgende energiecijfers.

Tegelijk moet de maatregel een incentive zijn om woningen sneller te isoleren.

Pijnpunten

Aanvankelijk leek er een redelijke consensus te bestaan binnen de regering om een indexstop toe te passen voor energieverslindende woningen, maar donderdag is gebleken dat onder meer Défi niet akkoord gaat. Het voorstel moet nu terug besproken worden op kabinetsniveau.

Met name over de gehanteerde percentages rijzen er vragen. Kan de index volledig tot nul worden gebracht, of kan het een percentage daarvan zijn? Défi vindt ook dat de maatregel zijn doel niet mag voorbijschieten. Het moet werkelijk leiden tot beter geïsoleerde woningen. De toegankelijkheid tot de energiepremies moet daarom omhoog, en er moet ook duidelijkheid zijn over de mogelijkheid voor eigenaars om de renovatie snel door te voeren. Zijn er bijvoorbeeld voldoende aannemers beschikbaar?

Vandaag bleek ook uit een analyse in de zakenkrant L'Echo dat de EPB-cerficaten niet op gelijkwaardige manier worden toegekend in in België. Brussel is voor een gelijkaardige woning een pak strenger dan in Vlaanderen of Wallonië. Ook dat kan meespelen in de discussie over de voorgestelde indexstop.

Met name belangengroepen van eigenaars vragen zich af of die EPB-certificaten wel een basis kunnen vormen om een indexering te verbieden, als die van gewest tot gewest verschillen.

Slechts 6 procent goed geïsoleerd

Uit cijfers van het kabinet van Ben Hamou blijkt dat vandaag slechts een kleine 6 procent van de geregistreerde woningen in Brussel over een A of B-certificaat beschikt. Dus alleen die woningen zullen de volledige indexering kunnen doorvoeren. 44 procent van de geregistreerde huurwoningen wordt beschouwd als energieverslindend (F- of G-certificaat). Tegelijk beschikt minder dan de helft van de woningen over een EPB-certificaat.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?