Organisatie Brusselse kinderbijslag neemt voorlaatste horde

© PhotoNews

De commissie Sociale Zaken van het Brussels Parlement heeft woensdag drie ontwerpen van ordonnantie goedgekeurd waardoor onder meer de erkenningsprocedure kan gestart worden van de Brusselse kinderbijslagkassen die vanaf 1 januari 2020 moeten instaan voor de uitbetaling van het kindergeld.

De bevoegdheid van de kinderbijslag werd door de zesde staatshervorming van de federale overheid overgeheveld naar de gewesten, in Brussel naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Het ontwerp van ordonnantie tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag is de essentiële tekst voor de erkenning van de private kinderbijslagfondsen die in het Brussels gewest samen met het publieke kinderbijslagfonds moeten instaan voor de uitkering van het kindergeld.

"De goedkeuring in commissie is goed nieuws, aangezien het gaat om de voorlaatste belangrijke tekst voor de effectieve start van het nieuwe kinderbijslagstelsel in Brussel", stelt minister Céline Fremault (cdH), samen met Pascal Smet (sp.a) bevoegd voor het Gezinsbeleid in het Brussels Gewest.

"Het gemengde systeem van één openbare en vier private kinderbijslagfondsen is een doeltreffend instrument om een toegankelijk en kwaliteitsvol betalingssysteem van de kinderbijslag te realisering", vult Smet aan.

De drie teksten werden woensdag zonder tegenstem goedgekeurd. Er werd ook slechts één amendement aanvaard, dat bepaalt dat ook seksistische reclame rond de kinderbijslag verboden is.
De plenaire assemblee, officieel de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,moet zich nog uitspreken over de ontwerpen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?