Céline Fremault (CDh) bij de eedaflegging in het Brussels Parlement op 11 juni 2019
© Kevin Van den Panhuyzen-BRUZZ | Céline Fremault (CDH) bij de eedaflegging in het Brussels Parlement op 11 juni 2019.

Parlement beslist vandaag over extra steun voor CDH

HD
© BRUZZ
10/10/2019

Donderdag wordt een belangrijke beslissing genomen in het Brussels Parlement: de drempel voor financiële ondersteuning aan kleinere partijen wordt naar alle waarschijnlijkheid verlaagd. Dat betekent meer ondersteuning voor kleinere partijen in Brussel, en dan specifiek voor CDH.

CDH viel de voorbije verkiezingen net uit de boot. Om erkend te worden als fractie in het parlement en dus meer financiële steun te ontvangen moet een Franstalige partij minstens 7 verkozenen hebben, een Vlaamstalige partij hoeft er maar één zetel binnen te halen. CDH heeft er maar zes, net één te weinig dus.

In juli diende Céline Fremault (CDH) daarom een verzoek in om die grens te verlagen van 10 procent verkozenen naar 5 procent. Dat wil zeggen dat een Franstalige partij minstens vier verkozenen zou moeten hebben om als politieke fractie erkend te worden, voor Nederlandstalige partijen blijft het bij één.

3.700 euro per trimester

De dienst Personeel en Financiën van het Brussels Parlement verduidelijkt aan BRUZZ dat die steun bestaat uit een werkingstoelage per lid, “waarmee ze investeringen kunnen doen zoals aanwervingen, infrastructuur of zelfs de aanstelling van een fractiesecretaris.” Concreet komt dat neer op 3.700 euro steun, per trimester per verkozene.

Volgens de krant Le Soir werd het voorstel in eerste instantie nogal koeltjes ontvangen, door onder andere Ecolo. Maar vandaag steunen PS, de grootste fractie in het parlement, MR en Défi het voorstel.

Als het voorstel wordt goedgekeurd zullen de christen-democraten de enige partij met verkozenen zijn die bijkomende steun ontvangen. In het hele Brusselse parlement zou daarna enkel DierAnimal uit de boot vallen, een Franstalige lijst met slechts één verkozene.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, CDH , DierAnimal, Céline Fremault

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie