Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris belast met Huisvesting en Gelijke Kansen

Regering blijft verdeeld over indexering huurprijzen, PVDA biedt wisselmeerderheid aan

© Belga - BRUZZ
04/06/2022

In het licht van de hoge inflatiecijfers gaat staatssecretaris van Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) de Brusselse regering een nieuw voorstel voorleggen om de huurindexering te plafonneren. Een eerder voorstel haalde het niet en coalitiepartner Défi spreekt in een mededeling opnieuw van een 'vals goed idee'. Bernard Clerfayt, Défi-minister, wil de huurindexering niet opgeven.

Ben Hamou werd vrijdag tijdens het vragenuurtje in het parlement ondervraagd door Jan Busselen (PVDA) over Brusselse maatregelen om de huurindexering te beperken. Ze erkende het probleem: de stijging van de inflatie van december tot juni bedroeg 9 procent. Tegen het eind van het jaar wordt 12 procent verwacht, en het Planbureau gaat uit van een verdere hoge inflatie in 2023.

"Zoals u weet, heb ik in januari van dit jaar al een voorstel gedaan aan mijn collega's in de regering om de indexering te beperken. Er was geen consensus over dit voorstel", erkende Ben Hamou. Zij pleit voor een beperking van de stijging van de huurprijzen met 2 procent in het Brusselse Gewest.

Ben Hamou zei niet te kunnen aanvaarden dat de huur van de Brusselse gezinnen zo sterk verhoogt. "Vandaag besteden sommige gezinnen meer dan 60 procent van hun inkomen aan huisvesting en lasten, wat onaanvaardbaar is. Ik zal de komende dagen opnieuw een voorstel aan de regering doen", kondigde ze aan.

Alternatieve meerderheid

De PVDA heeft vrijdag verklaard bereid te zijn stemmen toe te voegen om zo de indexering van de huurprijzen effectief tot 2 procent te beperken. "We willen zo snel mogelijk vooruitgang boeken en deze alternatieve meerderheid behalen," zei Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement.

Maar één Brusselse coalitiepartner, Défi, zette voor het vragenuurtje reeds de hakken in het zand. De huurindexatie bevriezen of beperken is een vals goed idee, luidt het in een mededeling verstuurd vanuit het kabinet van Brussels minister Bernard Clerfayt. "Door de indexatie van de huurprijzen te beperken, dragen we niet bij aan het oplossen van de onderliggende trend: schaarste aan betaalbare woningen."

'Populistische oplossingen'

In een gesprek met La Libre herinnert Bernard Clerfayt aan de uitgangspunten van de discussie. "We hadden het tijdens de regeringsonderhandelingen al over bevriezing en huurcontrole gehad. We hebben besloten het niet te doen. Dit is een verbintenis die we zijn aangegaan."

Défi ziet meer heil in het aanmoedigen van woningbouw, het inzetten op meer sociale woningen en op de uitbreiding van de huurtoelage, bredere ondersteuning voorzien voor Sociale Immobiliënkantoren (SIK) en een uitbreiding en versoepeling van de voorwaarden voor de huurtoelage (die evenwel nog maar aan een zeer kleine groep wordt uitbetaald).

"We zijn het er allemaal al jarenlang over eens dat er te weinig comfortabele en betaalbare woningen zijn in het Brussels Gewest. Het is evenwel duidelijk dat de methode niet werkt. Laten we ophouden met populistische oplossingen voor te stellen en het probleem duurzaam aanpakken", stellen Brussels parlementslid Joëlle Maison (Défi) en minister Clerfayt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni