Françoise Schepmans (MR) bij de eedaflegging in het Brussels Parlement op 11 juni 2019

| Françoise Schepmans (MR) vroeg begin jaren 2000 al om een integratietraject voor nieuwkomers in Brussel (archiefbeeld uit 2019).

Interview

Schepmans: ‘Neutraliteitsbeginsel moet op gewestniveau worden besproken’

JP
© BRUZZ
12/09/2020

Françoise Schepmans (MR), eerste schepen van Molenbeek, stemde tegen de motie die de weg vrijmaakt voor inclusieve neutraliteit binnen het gemeentebestuur. "Het neutraliteitsbeginsel is in de Belgische wetgeving verankerd. Het is niet aan Molenbeek alleen om dit onderwerp te aan te pakken."

De liberalen in Molenbeek, die in de meerderheid zitten, stemden tegen de motie die een inclusieve samenstelling van het personeel van de gemeenteadministraties moet ondersteunen.

"Wij hebben tegen gestemd omdat we in de eerste plaats van mening zijn dat dit debat niet in Molenbeek moet worden gevoerd. Het neutraliteitsbeginsel is immers opgenomen in de wet, het moet worden besproken op het niveau van de federale regering en het Gewest," zegt Schepmans aan La Libre en bevestigt ze aan BRUZZ.

De MR wil geen neutraliteit à la carte. Volgens Schepmans heeft het dan ook geen zin om het dragen van religieuze tekenen toe te staan in Molenbeek terwijl dat niet gebeurt in andere Brusselse gemeenten. "Wij zijn vóór een motie tegen discriminatie. Maar in de gemeentelijke diensten van Molenbeek zijn de medewerkers een goede afspiegeling van de diversiteit van de gemeente. Ik denk niet dat er bezorgdheid bestaat over discriminatie in verband met het verbod op het dragen van religieuze tekenen."

"Mijn voorganger Philippe Moureaux noemde Molenbeek een 'laboratoriumgemeente' op het vlak van integratie. Het is waar dat er een grote diversiteit is. Ik ben voorstander van multiculturaliteit, maar we moeten een aantal richtlijnen opstellen. Dat is wat wat ontbreekt in Molenbeek. De gemeente is gastvrij, er zijn veel immigranten. Dat is altijd het geval geweest en dat is positief. Maar er er moet wederzijds respect zijn."

Betere integratietrajecten

Een onthaalbeleid is volgens Schepmans nooit op punt gesteld. Concreet doelt ze bijvoorbeeld op het gebrek aan goede integratietrajecten. "In 2003 heb ik hier al om gevraagd in het Brussels Parlement," herinnert ze hieraan bij BRUZZ. "Dat bestond toen al in Vlaanderen, maar nog niet in Brussel." Pas in 2015 kwamen er verschillende trajecten in Brussel. Die krijgen volgens haar te weinig middelen en zijn bovendien niet verplicht. "We hebben veel tijd verloren," betreurt ze.

Schepmans benadrukt dat de motie de meerderheid niet onder druk heeft gezet. De kwestie van de inclusieve neutraliteit maakt geen deel uit van de gemeenschappelijke beleidsverklaring. "We hadden deze donderdag een volstrekt normale bijeenkomst met het college. Het standpunt van de MR is duidelijk." Ook als er op gewestelijk niveau gestemd zou worden over het dragen van een hoofddoek in gemeenteadministraties, zouden Schepmans en bij uitbreiding de MR overigens tegen stemmen.

Het feit dat Moureaux heeft besloten een werkgroep op te richten, geeft voldoende tijd voor reflectie, zegt Schepmans. "Op die manier kan het debat ook binnen het Brussels Gewest worden gevoerd, wat ik van essentieel belang acht." De liberale oud-burgemeester vreest dat de gewestregering vanwege electorale redenen het debat zal vermijden. "Binnen de PS kijkt men eerst naar het electoraat alvorens een standpunt in te nemen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Sint-Jans-Molenbeek , Politiek , Françoise Schepmans , Catherine Moureaux

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni