21 maart wordt officiële Brusselse herdenkingsdag voor strijd tegen racisme

Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort) Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort)
© PhotoNews
| Nawal Ben Hamou (PS).
© PhotoNews
| Nawal Ben Hamou (PS).

De Brusselse gewestelijke overheden en besturen herdenken vanaf 2024 de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie op 21 maart. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) wijst er in een mededeling op dat deze herdenkings- en bewustmakingsactie aansluit bij het eerste Brusselse Plan ter bestrijding van racisme dat in december 2022 is goedgekeurd door de Brusselse regering.

De herdenkingsdag wordt op touw gezet in samenwerking met Unia, Mrax en andere representatieve verenigingen in de strijd tegen racisme.

Voor Ben Hamou is het "belangrijk dat alle gewestelijke instellingen zich officieel kunnen mobiliseren om deze belangrijke datum te herdenken."

"Het is ons doel om nogmaals luid en duidelijk te bevestigen dat elke inwoner van Brussel, ongeacht zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische afstamming, zich gerespecteerd moet kunnen voelen en zijn rechten moet kunnen uitoefenen: het recht om te wonen, te werken, gebruik te maken van het openbaar vervoer, de juiste zorg te krijgen of zich veilig te verplaatsen in de openbare ruimte."

Adviesraad

Daarnaast richt het Brussels Gewest dit jaar nog een Adviesraad voor de uitbanning van racisme op, die adviezen zal uitbrengen over het Brusselse overheidsbeleid en voor het eerst antiracistische verenigingen, academische deskundigen, sociale partners en Unia zal samenbrengen.

"Het is zeer belangrijk dat we een meer inclusief beleid kunnen blijven ontwikkelen, op aanbeveling van de belangrijkste deskundigen ter zake", aldus Nawal Ben Hamou.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?