1864 KIJKER uithuiszettingen

Vrederechters brengen winterverbod voor Grondwettelijk Hof

MVDH
24/03/2024

Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) heeft vorig jaar een wintermoratorium ingesteld op uithuiszettingen. Een aantal vrederechters verzet zich hier tegen. Volgens hen is de maatregel juridisch wankel. De Molenbeekse vrederechter legt de kwestie nu voor aan het Grondwettelijk Hof.

De Brusselse regering verbiedt eigenaars sinds de herfst vorig jaar om huurders tussen 1 november en 15 maart op straat te zetten. Ze wil zo de huisvesting voor iedereen waarborgen en vooral vermijden dat de meest kwetsbare huurders in precaire situaties terechtkomen. Heel wat daklozen zijn ooit via een uithuiszetting op straat beland.

Toch kon het winterverbod ook al op heel wat kritiek rekenen. Zo legden in Brussel, Elsene en Vorst al verschillende vrederechters de maatregel naast zich neer. Volgens hen is het in strijd met het eigendomsrecht. Ze maken ook gevallen mee waarbij eigenaars in moeilijkheden komen omdat ze de huurder niet uit de woning kunnen zetten.

In hoger beroep werd eerder deze maand al voor het eerst zo’n weigering teruggefloten. De rechtbank oordeelde dat de vrederechter in kwestie niet bevoegd was om de toepassing van de winterstop te weigeren. Het is ook niet aan de vrederechter om zich uit te spreken over de grondwettelijkheid van een nieuwe maatregel, zo klonk het.

Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort)

| Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“De Molenbeekse vrederechter besloot daarop naar het Grondwettelijk Hof te stappen om duidelijkheid te krijgen. Ze stelt hierover een prejudiciële vraag.”

Dat zegt vrederechter in het kanton Sint-Pieters-Woluwe en woordvoerder van de Brusselse vredegerechten Géry de Walque. “Die moet nu de twijfels wegnemen over de balans tussen twee grondrechten: het recht op huisvesting en de eerbiediging van privé-eigendom van eigenaars.”

Binnenkort

De vraag is alleen of het Grondwettelijk Hof op tijd duidelijkheid zal kunnen scheppen. “In november gaat de winterstop al opnieuw in en in juridische termen is dat binnenkort”, aldus de Walque.

“Doorgaans is de termijn grofweg tussen 6 maanden en een jaar voor een antwoord dus ik hoop dat ze zich zullen haasten. Deze kwestie is voor vrederechters uiterst belangrijk: wij worden hier dagelijks mee geconfronteerd.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni