Alhambrawijk is het zat en eist structurele maatregelen tegen drugs en prostitutie

© PhotoNews
| Prostitutie in de Alhambrawijk.

"Na 20 jaar ijveren voor veiligere straten wordt het tijd om tot verandering te komen." Met die boodschap trekt het wijkcomité Alhambra nog maar eens aan de alarmbel over de overlast van straatprostitutie en druggebruik in de wijk rond de Lakensestraat. Volgens het wijkcomité werken de verschillende politiediensten elkaar tegen, wat het probleem alleen maar erger maakt.

Woensdag lanceerde de burgerbeweging een zoveelste oproep aan het adres van de burgemeester, via sociale media. Na een aantal maanden van relatieve rust zien burgers uit de wijk de problemen opnieuw toenemen. Tijdens de zomer van 2018 waren ze er nochtans in geslaagd om verhoogde politiepatrouilles te bewerkstelligen. Onder meer door de aandacht te trekken via video's waarin te zien valt hoe geweld, openlijk druggebruik en prostitutie vrij spel kregen in de buurt rond de Lakensestraat en de Antwerpselaan.

"Toen waren we voor korte tijd een prioritaire wijk geworden voor de ordediensten", vertelt comitélid Jan Leerman aan BRUZZ. "Maar door de zomerse festiviteiten in het centrum van de stad is de controle in onze buurt verwaterd. De politiezone Brussel Stad/Elsene kampt met onderbemanning."

Structurele aanpak

Het wijkcomité beweert niet dat het geen gehoor krijgt. Maar 20 jaar na een eerste hulpkreet zijn de problemen nog steeds verre van opgelost. De burgers wijten dit aan een versnipperde aanpak door de ordediensten. Daarom willen ze alle betrokken partijen aan tafel krijgen om samen tot een oplossing te kunnen komen: burgemeester Close (PS), de korpschef, de commissaris van de zedenbrigade en de hoofdcommissaris.

"De lokale politie en de zedenpolitie, die intussen al 20 jaar aanwezig is in de buurt, werken elkaar tegen", meent Leerman. De eerste cel tracht het politiereglement af te dwingen, door kordaat op te treden tegen misdrijven. "Terwijl de zedenpolitie dit effect gedeeltelijk teniet doet. Zij laten sekswerkers begaan op straat, omdat ze een vertrouwensband met hen willen opbouwen." De verschillende politiediensten moeten beter op elkaar inspelen volgens de actiegroep. In de Brabantwijk, achter het Noordstation, doet er zich trouwens een gelijkaardig fenomeen voor.

Prostitutiebars en -hotels

Niet alleen de straten, ook bepaalde kroegen staan bekend omwille van de aanwezigheid van prostituees en dealers. Daarvan werden er al een aantal succesvol gesloten en herbestemd, maar Comité Alhambra ziet ze liever allemaal de boeken neerleggen.

Tolerantie ten opzichte van straatprostitutie is helemaal onbespreekbaar. Het collectief stelt voor dat sekswerkers hun diensten enkel nog mogen aanbieden in drie nabijgelegen hotels die bekend staan voor hun band met de onderwereld. "Op termijn zouden we die hotels ook graag uit de buurt zien verdwijnen."

Het kabinet van burgemeester Close heeft akte genomen van de noodkreet. "Dit is al jaren een wijk waar de stad veel aandacht aan besteed", aldus woordvoerster MaIté Van Rampelbergh. "Wij zijn nu met alle betrokken partijen samen naar een geschikte datum aan het zoeken voor een bijeenkomst." Het zal de eerste keer zijn dat ze allemaal samen aan tafel zitten.

Complexe problematiek

De politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene laat weten dat het de frustraties van de buurtbewoners begrijpt, maar plaatst wel enkele kanttekeningen. "Het klopt dat agenten die zich bezighouden met 'bestuurlijke dossiers', zoals dat heet, snel moeten optreden en dus symptomen bestrijden", zegt woordvoerder Olivier Slosse. Deze eenheden moeten in eerste instantie de orde handhaven en publieke ruimtes leefbaar houden op dagelijkse basis. "De zomermaanden lopen stilaan ten einde, en dit betekent dat onze aanwezigheid in de Alhambrawijk binnenkort opnieuw in het oog zal springen."

"Maar interventies die snel een zichtbaar effect beogen kunnen inderdaad haaks staan op de aanpak van 'gerechtelijke' dossiers", geeft Slosse toe. Die agenten moeten undercover gaan en het vertrouwen van sekswerkers en dealers proberen te winnen. Gerechtelijke dossiers gaan over het blootleggen van netwerken van mensenhandel en drugssmokkel. "Dat doe je niet zomaar op één, twee, drie."

En zolang het probleem niet bij de wortels wordt aangepakt mogen er nog zoveel agenten patrouilleren: het zal niet verdwijnen. De politie geeft dan ook toe dat het een complex probleem is. "Wij zijn op de hoogte van de oproep van het wijkcomité en zijn bereid om samen na denken over wat beter zou kunnen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?