Brussels gewest wil stroomhalsbanden verbieden

Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn
© PhotoNews
| Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.
© PhotoNews
| Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.

Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) is van plan een verbod uit te vaardigen voor het gebruik van stroomhalsbanden. Hij doet dat op basis van een advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn waarin aangedrongen wordt op zo'n verbod.

Over het gebruik van stroomhalsbanden bij honden bestaat al langer discussie. Tegenstanders zeggen dat de halsbanden, die honden een stroomstoot geven wanneer ze bijvoorbeeld blaffen of wanneer het baasje hen wil vermanen, onnodig dierenleed veroorzaken. Uit onderzoek blijkt ook dat trainingsmethoden waarbij elektrische halsbanden gebruikt worden hogere risico's op agressie, angst en ander ongewenst gedrag met zich meebrengen.

Maar bepaalde instanties zoals het leger en de politie gebruiken stroomhalsbanden om dieren af te richten. Er is ook verzet van bepaalde gedragstherapeuten, die beweerden dat stroomhalsbanden voor hen noodzakelijke instrumenten zijn.

In Brussel heeft de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn nu een advies afgeleverd waarin de raad pleit voor een verbod op dit soort halsbanden en voor het promoten van positieve trainingsmethoden.

Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt is van plan om het advies te volgen en werkt aan een verbod. "Elektrische halsbanden veroorzaken onnodig en buitensporig leed bij dieren terwijl er andere opvoedingsmethoden bestaan. Ik ben dan ook van plan om het gebruik ervan in het Brussels gewest te verbieden in het kader van het toekomstige Brusselse wetboek voor Dierenwelzijn," zo stelt de Défi-minister.

Eerder dit jaar zette Vlaanderen het licht op groen voor een uitdoofscenario voor het gebruik van stroomhalsbanden. Concreet wil minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) het gebruik en de verkoop van stroomhalsbanden met een afstandsbediening en stroomhalsbanden die honden afstraffen voor blaffen verbieden vanaf 2027. In de overgangsperiode kunnen instanties die stroomhalsbanden gebruiken bij het opleiden van dieren overschakelen naar diervriendelijke alternatieven. Halsbanden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven wel toegelaten.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?