Brussels Parlement klopt dekolonisatie, coronacommissie en opening Hertoginnedal af

Het Brussels Parlement sluit vanaf vrijdag 20 maart 2020 de deuren, als bestrijding tegen het coronavirus (covid-19) Het Brussels Parlement sluit vanaf vrijdag 20 maart 2020 de deuren, als bestrijding tegen het coronavirus (covid-19)
© Kevin Van den-Panhuyzen-BRUZZ
© Kevin Van den-Panhuyzen-BRUZZ

Het Brussels Parlement heeft vrijdag tijdens de laatste zitting voor het zomerreces de oprichting goedgekeurd van een bijzondere coronacommissie. Die zal zich buigen over de Brusselse aanpak van de pandemie. Er werden ook resoluties goedgekeurd rond de dekolonisering van de openbare ruimte en de gedeeltelijke heropening van Hertoginnedal.

De bijzondere commissie opgericht door het Brussels Parlement en de Verenigde Vergadering van de GGC is belast met de evaluatie van het beheer van de Covid-19-pandemie. Zo zullen de verschillende gewest- en gemeenschapsbevoegdheden geëvalueerd worden, alsook de coördinatie met de lokale overheden.

De commissie moet aanbevelingen formuleren om een toekomstige gezondheidscrisissituatie in het Brussels Gewest zo goed mogelijk aan te pakken. De commissie telt vijftien leden en krijgt drie maanden de tijd.

Openen Hertoginnedal

Daarnaast toonde het Brussels Parlement zich unaniem voorstander van de openstelling van het Woluwepad en delen van Hertoginnedal. Langs de meeste delen van de Woluwe, een zijriviertje van de Zenne, zijn er toegankelijke wandelpaden. Maar in Oudergem stroomt het riviertje verder achter de hekken van het domein Hertoginnedal, dat eigendom is van de Koninklijke Schenking. Het wandelpad dat er langs de Woluwe loopt, is niet toegankelijk voor voetgangers.

De meerderheidspartijen opperden de Woluwe en het wandelpad volledig toegankelijk maken. Nieuw is dat idee niet. Vzw Coördinatie Zenne pleit daar al langer voor en ook de gemeente Oudergem is voorstander. Daardoor moet het mogelijk worden om te voet van Oudergem naar Sint-Pieters-Woluwe te gaan.

(lees verder onder de afbeelding)

hertoginnedal 2002
Hertoginnedal in 2002 (archiefbeeld)

Er moet nu een overleggroep komen met vertegenwoordigers van de federale overheid, het Brussels Gewest, de Koninklijke Schenking, de gemeenten Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe, en Leefmilieu Brussel. De Brusselse regering zal daarvoor de nodige contacten moeten leggen.

Vervolgens zou de federale overheid een haalbaarheidsstudie moeten uitvoeren, om te bepalen onder welke voorwaarden het domein Hertoginnedal gedeeltelijk kan worden opengesteld voor het publiek. Bekommernissen zijn het respect voor de flora en fauna en de habitats op de groene site.

Koloniaal verleden

Er moest op de laatste zittingsdag nog heel wat afgeklopt worden. Zo ook een resolutie die de dekolonisering van de openbare ruimte in gang moet zetten. Er waren 76 stemmen voor, de drie leden van N-VA stemden tegen en 16 parlementsleden onthielden zich. Het wordt een werk van brede dialoog en herdenking.

De resolutie voorziet de oprichting van een stuurgroep van academici en verenigingen die representatief zijn voor de Brusselse diversiteit. Zij moeten een inventaris opmaken en concrete voorstellen formuleren over de koloniale overblijfselen in Brussel. Moeten ze beter gekaderd worden? Eerder overgeplaatst naar musea of verwerkt in artistieke creaties?

De stuurgroep moet ook nadenken over de manier waarop in de toekomst bij politieke beslissingen rekening gehouden kan worden met de koloniale kwesties.

Standbeeld Leopold II nogmaals beklad
© KVDP
| Standbeeld Leopold II op het Troonplein werd al meermaals beklad (archiefbeeld).

Extra kindergeld

Tot slot zette het Brussels Parlement het licht op groen voor een eenmalige toeslag van 100 euro op de kinderbijslag van de maand augustus. Gezinnen met een bruto-inkomen onder 45.000 euro kunnen dat bedrag per kind krijgen. Het wordt begin september uitgekeerd.

De maatregel maakt deel uit van het herstel- en relanceplan van 120 miljoen euro, dat eveneens vrijdag op de laatste plenaire zitting voor het zomerreces werd goedgekeurd. In totaal komen 200.000 kinderen in aanmerking voor de toeslag. De Brusselse maatregel kost in totaal 20 miljoen euro of een zesde van het totaal van het relanceplan.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?