Daklozentelling 2020 6

Brusselse metro herbergt 700 daklozen: nieuw project wil 'structurele oplossing' bieden

CD
© BRUZZ
01/04/2023

Het winterplan van de MIVB is sinds zaterdag niet meer van kracht. Dat wil zeggen dat er geen mensen meer mogen overnachten in de metrostations. Om de problematiek structureel aan te pakken, lanceerde de Brusselse regering het project SubLINK.

Zoals elk jaar eindigt op 31 maart het winterplan van de MIVB, waardoor mensen niet meer mogen overnachten in de stations. "Dat gebeurt geleidelijk aan", legt MIVB-woordvoerder An Van hamme uit. "Al sinds begin maart spreken we mensen aan, informeren we hen en zoeken we naar oplossingen. Alles gebeurt op een humane manier."

Elk jaar moet MIVB opnieuw naar oplossingen zoeken. Om de problematiek structureel aan te pakken, lanceerde de Brusselse regering daarom het project SubLINK. De bedoeling is om alle actoren samen te brengen die bij de problematiek betrokken zijn. Naast de MIVB en Samusocial werken de vzw’s Diogènes, Lama en Transit mee.

“De situatie in de Brusselse metro is problematisch”, zegt Eric Husson van vzw Lama. “Dagelijks verblijven er ongeveer 700 mensen. Tijdens de nacht telt de MIVB ongeveer 200 mensen in het netwerk. Samen met MIVB willen we naar een oplossing zoeken voor die mensen.”

Diverse groep

Midden maart is de eerste fase van start gegaan in metrostation Naamsepoort, waar zich deze winter de grootste groep thuislozen en drugsverslaafden vestigden. De bedoeling tijdens de eerste fase is om na te gaan wie er in de stations verblijft en wat mogelijke oplossingen zijn. "Er zijn vier categorieën van mensen die er verblijven: daklozen, migranten, drugsverslaafden en mensen met psychische problemen. Het gaat om een heel diverse groep. Daarom proberen we nu eerst na te gaan wie de mensen zijn. Mensen zonder geldige verblijfspapieren hebben bijvoorbeeld andere oplossingen nodig dan asielzoekers", legt Husson uit.

Concreet gaan twee werknemers van Diogènes en Lama op pad in het metrostation. De bedoeling is dat er binnenkort meer ploegen rondgaan om na te gaan wat de behoeftes zijn. Daarna zullen de organisaties concrete acties uitrollen.

“Het is de bedoeling dat we voorbereid zijn op volgende winter"

Eric Husson, vzw Lama

Om meer ploegen in te zetten, is meer personeel nodig. Voor de SubLINK-werking worden elf extra personen aangeworven, binnen de drie verenigingen. Diogenes en Lama hebben al vacatures uitgeschreven en kregen veel kandidaten hierop. "In april kunnen we nieuw personeel aanwerven", zegt Husson.

Eens er meer personeel is en de problematiek in metrostation Naamsepoort goed gekend is, wordt het project ook in andere metrostations uitgerold. "Wellicht eind mei of begin juni gaan we starten in de meest problematische stations: Ribeaucourt, IJzer en Merode", zegt Husson.

SubLINK wordt gedurende een jaar gefinancierd. Daar werd 816.000 euro voor uitgetrokken. “Het is de bedoeling dat we voorbereid zijn op volgende winter. We moeten echt werken aan een structurele aanpak”, zegt Husson.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni