Brusselse OCMW’s lanceren actieplan tegen studentenarmoede

© Photonews
| 20200513 1708 Armoede OCMW 1

De Conferentie van voorzitters van de Brusselse OCMW's is vrijdag bijeengekomen om een gecoördineerde actie op te zetten rond de problematiek van de sociale onzekerheid waaraan een steeds groter aantal studenten in het gewest wordt blootgesteld.

De Brusselse OCMW-federatie heeft zich aangesloten bij de aanbevelingen van de interparlementaire resolutie over de levensomstandigheden van studenten in het hoger onderwijs van de Franstalige gemeenschap, die de problematiek onder Franstalige studenten al eerder had belicht.

De OCMW's vragen de bevoegde overheden om de financiering van de OCMW's, die tijdens de Covid-19-epidemie werd versterkt, structureel te maken zodat ze kunnen voorzien in een bijkomende terugbetaling van minstens 15 procent van het leefloon voor 18- tot 25-jarigen in een precaire situatie.

Daarnaast willen de OCMW’s ook dat de drempel om in aanmerking te komen voor studiefinanciering wordt verlaagd en het maximumbedrag van de studiefinanciering wordt verhoogd.

Bovendien vragen ze de overheden om de kosten van de studies beter te beheersen door de daarmee samenhangende uitgaven drastisch te verminderen.

De Brusselse OCMW's engageren zich van hun kant om een strategie uit te werken om de strijd tegen armoede onder studenten aan te pakken.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?