Brusselse regering verlengt opvang transmigranten

© BRUZZ
| Archiefbeeld van een opvangplek voor transmigranten.

De Brusselse Regering heeft deze donderdag beslist om de opvang van 120 transmigranten te verlengen tot en met 30 september. Dit omdat de coronacrisis nog niet voorbij is.

Het onderbrengen van mensen in hotels gebeurde in het licht van de gezondheidscrisis. Gezien de openbare gezondheid en de precaire situatie van deze mensen zonder huisvesting in uitzonderlijke tijden, was het niet verantwoord om hen niet van opvang te voorzien. Omdat de pandemie aanhoudt, ziet de regering het als gerechtvaardigd dat het Gewest deze inspanning aanhoudt

In totaal wordt er vandaag in het Brussels Gewest onderdak geboden aan 447 transmigranten waarvan er 327 terecht kunnen in een speciaal voorziene locatie in Schaarbeek. Sinds de sluiting van het opvangcentrum voor transmigranten ‘La Porte D’Ulysse in Haren kan een groot deel van de transmigranten er sinds een jaar terecht.

120 transmigranten in hotels

Voor de overige 120 transmigranten werd de opvang in hotels reeds gegarandeerd sinds maart 2020. Die maatregel wordt nu tot en met 30 september verlengd. In het hotel worden er ook drie maaltijden per dag verzorgt. Diegenen die niet in het hotel maar op andere locaties verblijven, kunnen ook dagelijks voor voedselhulp terecht.

Voor de verlenging van de opvang in het hotel wordt er door de Brusselse regering een subsidie van 376.380 euro toegekend aan de vzw Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen (Bxl Refugees).

Het is niet meer dan gerechtvaardigd om mensen in een precaire situatie onder menswaardige omstandigheden op te vangen, zeker tijdens een pandemie die blijft aanhouden, "zegt minister-president Rudi Vervoort (PS). "Daarnaast wijs ik erop dat nog niet iedereen gevaccineerd is en dat geldt ook voor de daklozenpopulatie. Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, blijft het nodig om deze regeling onder de reeds bestaande voorwaarden te behouden."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?