Brusselse regering voorstander van gecombineerde vergunning voor knelpuntjobs

© TADA
| In de Toekomstateliers kunnen kansarme kinderen kennis maken met allerlei beroepen.

De Brusselse regering pleit voor de toekenning van een gecombineerde vergunning, als de uitgeoefende job overeenkomt met een nood op de Brusselse arbeidsmarkt. Dat stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt na afloop van de Interministeriële Conferentie Werk maandagochtend.

De zesde staatshervorming heeft geleid tot de opsplitsing van de verblijfs- en werkvergunningen. Verblijfsvergunningen zijn een federale aangelegenheid; werkvergunningen vallen onder het Gewest. Om de samenhang tussen beide vergunningen te behouden in het kader van de gecombineerde vergunning (die zowel het verblijf als werk omvat), werd in 2018 een samenwerkingsovereenkomst tussen de gefedereerde entiteiten en de federale staat ondertekend.

De Interministeriële Conferentie Werk startte maandag de werkzaamheden voor de modernisering van de procedures inzake de gecombineerde vergunning, zoals in het federale meerderheidsakkoord opgenomen. Voorts werd gesproken over de mogelijkheden van de federale regering om bepaalde werknemers zonder papieren te regulariseren in functie van de op de gewestelijke arbeidsmarkt vastgestelde tekorten.

Om de sectoren met een tekort aan arbeidskrachten te ondersteunen, voert de Brusselse regering een soepel beleid in de toekenning van werkvergunningen. Ze pleit ook voor een grotere flexibiliteit bij de toekenning door de federale staat van verblijfsvergunningen voor werknemers die jobs invullen in essentiële sectoren, waarvoor het niet mogelijk is binnen een redelijke termijn lokale arbeidskrachten te vinden.

"Als de federale regering positieve veranderingen wil doorvoeren, zal ze kunnen rekenen op de medewerking van het Brussels Gewest. Wij pleiten voor de toekenning van een gecombineerde vergunning, als de uitgeoefende job overeenkomt met een nood op de Brusselse arbeidsmarkt", besluit Clerfayt.

Meer dan 40% van de aanvragen voor een gecombineerde vergunning hebben betrekking op het Brussels Gewest.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?