Le Logement Molenbeekois.

Commissie eist professionalisering van openbare huisvestingsmaatschappijen

VT
© BRUZZ
25/04/2019

Naar aanleiding van het schandaal bij de Molenbeekse huisvestingsmaatschappij Logement Molenbeekois heeft de commissie Huisvesting tien aanbevelingen geformuleerd. Er moet meer transparantie en toezicht komen op de openbare huisvestingsmaatschappijen. De aanbevelingen werden unaniem goedgekeurd.

Uit een audit bij Logement Molenbeekois bleek dat er sprake was van ernstig wanbeheer, met onder andere aankoopprocedures die niet gevolgd worden, een willekeurig loonbeleid en een stockbeheer dat aanzet tot diefstal.

Na het schandaal werden er hoorzittingen gehouden in de commissie Huisvesting in het Brussels parlement. Die formuleert nu tien aanbevelingen aan de Brusselse regering.

Transparantie

Zo zouden de openbare huisvestingsmaatschappijen voortaan een jaarverslag moeten bezorgen aan de gemeenteraadsleden en eventueel het parlement of de regering. Daarnaast moet er duidelijker bepaald worden hoe de overkoepelende Brusselse huisvestingsmaatschappij controle uitoefent.

Verder moet er werk gemaakt worden van permanente opleidingen voor werknemers over overheidsopdrachten en voor bestuurders van de openbare huisvestingsmaatschappijen. Die laatste opleidingen bestaan nu al, maar uit het rapport blijkt dat die in de praktijk vaak te weinig gevolgd worden.

Organigram en rechten huurders

Er moet ook een organigram komen voor elke maatschappij, met een technisch directeur en HR-directeur. Die laatste moet voor elke functie een functieprofiel opstellen.

De laatste aanbeveling betreft de rechten van de sociale huurders. Zo moeten zij toegang hebben tot een externe bemiddelingsdienst in het geval van een klacht of een probleem.

"De aanbevelingen zijn unaniem goedgekeurd door alle leden, nu zullen we die voorleggen aan het parlement," aldus commissievoorzitter Fouad Ahidar (SP.A).

Naast de aanbevelingen is er ook een intentienota van de Brusselse regering over dezelfde materie. Daarin staat onder andere dat de regering zal bekijken of er een externe auditcel opgericht kan worden die toezicht houdt op alle instanties die te maken hebben met openbare huisvesting.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , Logement Molenbeekois , brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni