21 maart 2023: de vakbonden blokkeren het distributiecentrum van Delhaize in Zellik als protest tegen het in franchise geven van de supermarkten die de winkelketen in eigen beheer heeft

| 21 maart 2023: de vakbonden blokkeren het distributiecentrum van Delhaize in Zellik als protest tegen het in franchise geven van de supermarkten die de winkelketen in eigen beheer heeft.

Ook na derde ondernemingsraad geen vooruitgang in sociaal conflict Delhaize

MW
© Belga
28/03/2023
Updated: 28/03/2023 14.11u

Ook de derde ondernemingsraad sinds Delhaize de intentie aankondigde om de 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen, heeft dinsdag niets opgeleverd. Rond 11.30 uur kwamen de vakbonden na twee uur vergaderen buiten in Zellik (Asse). De vakbonden hoopten nochtans dat er na de hoogopgelopen spanningen bij de vorige twee ondernemingsraden nu wel een opening zou zijn gekomen voor echte onderhandelingen. Delhaize heeft nu aan minister Dermagne gevraagd om een sociaal bemiddelaar aan te stellen.

"Er zijn vragen gesteld en antwoorden gekomen. Maar op de fundamentele vraag of er nu ruimte is tot onderhandeling, en waarover we kunnen onderhandelen, daar geeft de directie geen antwoord op", verklaarde vakbondssecretaris Wilson Wellens van ACLVB na afloop. "Ze zeggen dat er geen ruimte is voor onderhandelingen en zien er ook geen noodzaak toe."

"De vergadering duurde iets langer. Maar ze blijven bij hun standpunt en willen helemaal niet horen wat de werknemers hen te zeggen hebben", voegt Cédric Claeys van ACV Voeding en Diensten toe. "Wij vragen een alternatief, het intrekken van dit plan."

De bonden stelden opnieuw dezelfde vragen, klinkt het bij Jan De Weghe van BBTK. Volgens de directie zijn inspraak en alternatieven niet meer mogelijk, klinkt het bij de vakbondsman. "Huilen met de pet op. Het spreekwoord zegt 'derde keer, goeie keer', maar het is 'derde keer, dezelfde keer'."

Sociaal bemiddelaar

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft zich intussen in de zaak gemengd en een sociaal bemiddelaar aangesteld. "Na de vergadering hebben we moeten vaststellen dat partijen er (opnieuw) niet in geslaagd zijn echt in dialoog te gaan over de aankondiging die de directie deed op 7 maart", laat minister Dermagne weten via zijn kabinet.

"Er is momenteel geen verder overleg gepland op lokaal niveau en op niveau van de onderneming over dit dossier. Ik heb dan ook gevraagd aan de sociaal bemiddelaar om het dossier in handen te nemen en de partijen bijeen te brengen voor overleg. Ik roep beide banken op tot een open en constructieve dialoog", dixit Dermagne.

Het kabinet benadrukt nog dat de beslissing om een bemiddelaar te sturen, genomen werd na de vaststelling dat het overleg dinsdagvoormiddag mislukt is, en niet omdat Delhaize erom gevraagd had. Even voor de aankondiging van Dermagne had Delhaize zelf een persbericht uitgestuurd waarin het bedrijf aan de minister de aanstelling van een bemiddelaar vroeg.

Delhaize zegt te blijven inzetten op sociale dialoog en hoopt op een "gelijkaardig signaal" van de bonden. De winkelketen roept daarom op "om alle supermarkten opnieuw toegankelijk te maken voor de klanten".

Via een sociaal bemiddelaar moet het overleg alle kansen krijgen, klinkt het nog bij Delhaize. "Dit moet toestaan om alle bijkomende informatie over het toekomstplan te verstrekken, alle verdere vragen van onze sociale partners en onze medewerkers te beantwoorden en de gesprekken over de begeleidende maatregelen van dit plan aan te gaan."

Delhaize voegt eraan toe het sociaal overleg en de sociale wetgeving steeds te respecteren en benadrukt opnieuw dat er geen impact is op de werkgelegenheid. Alle werknemers maken de overstap naar zelfstandige uitbaters, met behoud van alle loon- en arbeidsvoorwaarden, stelt het supermarktbedrijf.

"De medewerkers van onze supermarkten in eigen beheer worden zowel tijdens de transitie als in de toekomst beschermd door een duidelijk wettelijk kader, op dezelfde manier als nu het geval is. Alle betrokken medewerkers behouden hun tewerkstelling en kunnen hun loopbaan verderzetten bij de toekomstige zelfstandige winkels, mét behoud van al hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden en dat zonder beperking in de tijd."

De vakbonden plaatsen al langer veel vraagtekens bij het behoud van alle loon- en arbeidsvoorwaarden. We willen "echte onderhandelingen", zei Wilson Wellens, vakbondssecretaris van ACLVB, daarover voor aanvang van de ondernemingsraad.

Honderden werknemers protesteren in Zellik

Ondertussen blijven de stakingsacties verder gaan. Vandaag zakten voor de derde ondernemingsraad sinds de aankondiging van de plannen opnieuw heel wat personeelsleden af naar Zellik, waar Delhaize onder meer een groot distributiecentrum heeft. De politie ter plaatse telde 500 tot 600 aanwezigen. De drie vakbondskleuren waren er vertegenwoordigd.

Op de spandoeken en pancartes viel onder meer 'Gelijk werk = gelijk loon' of 'Delhaize te koop - wij eisen gehoor' te lezen. Ook waren er enkele sympathisanten met pancartes van andere ketens en winkels te zien, met bijvoorbeeld Lidl, Cora, Renmans, Aldi en Zeeman. Of nog, 'Delhaize - Mestdagh, dezelfde strijd'. Bij Mestdagh loopt eveneens een sociaal conflict rond verzelfstandigen van Intermarché-winkels. Het protest verliep rustig, met de geijkte occasionele klapper en muziek.

Ook voorzitter Raoul Hedebauw van de linkse PVDA was aanwezig. Hij betoonde er zijn "solidariteit" met de Delhaize-werknemers. Hij zette er onder meer een eis van vakbonden over één paritair comité voor de hele retail kracht bij. Het sociaal conflict bij Delhaize valt voor hem samen met een debat over een maatschappelijke visie: lagere lonen en meer flexibiliteit versus betere lonen.

Brusselse supermarkten blijven gesloten

Meer dan de helft van de winkels in eigen beheer (64 van de 128 winkels) blijft vandaag gesloten, laat Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver weten. In Brussel zijn alle Delhaizes in eigen beheer gesloten, in Wallonië zijn er maar vier open. In Vlaanderen zijn de meeste winkels open, op zes na.

Aan de distributiecentra zijn er volgens Dekelver dinsdagochtend geen problemen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni