Inge Neven, hoofd van Brusselse gezondheidsinspectie
© PhotoNews

Evenveel besmettingen als vorig jaar, maar minder opnames: 'Kracht van vaccinatie'

TDN
© BRUZZ
23/11/2021

Sinds afgelopen week is de kaap van 70 procent onder de volwassen bevolking (18+) gerond. En dat heeft een duidelijk effect, zegt Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie. Hoewel de besmettingsgraad even hoog is als een jaar geleden, belanden een pak minder mensen in de Brusselse ziekenhuizen. "Dat bewijst de kracht van vaccinatie."

Het aantal eerste, tweede en nu ook derde prikken blijft gestaag toenemen in de negentien Brusselse gemeenten. In totaal werden in de Brusselse vaccinatiepunten vorige week 25.400 vaccins toegediend. Het gaat om 6.100 eerste dosissen, 7.700 tweede dosissen en 11.600 herhalingsdosissen. "Dat is iets meer dan de week voordien," aldus Neven op haar wekelijkse persconferentie.

De vele lokale sensibiliseringsacties en bewustmakingscampagnes hebben er nu uiteindelijk toe geleid dat 70 procent van de volwassen Brusselaars dubbel gevaccineerd is en 72 procent een eerste prik heeft gekregen. Over de hele Brusselse bevolking (inclusief minderjarigen) is 57 procent tweevoudig ingeënt en heeft 59 procent een eerste dosis van het vaccin gehad.

"Het wordt mogelijk een afspraak te maken in de vaccinatie-antennes. Zo moeten mensen niet in de koude wachten bij een vacci-bus"

Inge Neven, hoofd Brusselse gezondheidsinspectie

Intussen dient het Brussels Gewest al een tiental dagen de herhalingsdosis voor rusthuisbewoners en het zorgpersoneel toe. "En ook de 16.000 uitnodigingen voor het personeel van de eerstelijnszorg zijn de deur uit," vertelt Neven. Om al die vaccins te kunnen zetten, ging maandag opnieuw het vaccinatiecentrum aan het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek open.

Over de timing van de derde prik voor de brede bevolking is er nog niets beslist. De gezondheidsinspectie verwacht dat er deze week een advies van de Hoge Gezondheidsraad over komt. Zaterdag zouden de verschillende ministers van Volksgezondheid er over samenzitten.

Om het de Brusselaar nog makkelijker te maken zich te laten vaccineren kan die voortaan ook afspraken maken in de vaccinatie-antennes die verspreid zijn over de gemeenten. Dat was tot nu enkel mogelijk in de grote vaccinatiecentra. "Het geeft de mensen toch een extra optie om zich tijdens de wintermaanden binnen te laten vaccineren, zodat ze niet in de koude moeten wachten bij een vacci-bus."

BESMETTINGEN_ZIEKENHUISOPNAMES_TWEEDE_VIERDE_GOLF
© Jan Hertogen | In Brussel is de besmettingsgraad intussen dichtbij die van de tweede golf ruim een jaar geleden. Maar dankzij de vaccinatie is de situatie in de ziekenhuizen een pak beter.

Net als in de rest van het land wint de epidemie in Brussel aan kracht. Behalve het aantal besmettingen stijgen ook de ziekenhuisopnames. Op de dienst intensieve zorg liggen nu 90 personen, wat een aanzienlijke toename is tegenover de 70 personen die vorige week op intensive care lagen. Maar het blijft dus beperkt in verhouding tot het aantal besmettingen (zie grafiek).

"We komen ongeveer aan hetzelfde niveau van positieve gevallen als vorig jaar, maar de hospitalisaties zijn veel lager. Dat bewijst de kracht van de vaccinatie, ondanks de minder strenge maatregelen. We roepen dus iedereen op om zich te laten vaccineren, want het helpt," verduidelijkt Neven, die erop wijst dat Brussel 's lands enige regio is waar het alarmniveau niet opgeschaald werd naar fase 5.

De Brusselse R-waarde stijgt naar 1,2, wat betekent dat elke besmette persoon het coronavirus doorgeeft aan 1,2 mensen. De incidentie over de afgelopen twee weken toont dat er in Brussel 989 besmettingen zijn per 100.000 inwoners. De meeste besmettingen bevinden zich in de leeftijdscategorie tussen 20 en 49 jaar.

Testing en tracing gaan goed

De positiviteitsgraad (het aandeel testen dat positief terugkeert) bedraagt 10,3 procent. Dat is hoog, maar wel nog onder het Belgische gemiddelde van 15 procent. Door het stijgend aantal besmettingen worden er nu dagelijks zo'n 10.000 testen afgenomen in Brussel. "We hebben gelukkig voldoende capaciteit. Maar om de toestroom in de testcentra bol te werken, vragen we wel om zoveel mogelijk op afspraak te werken." Het Gewest zoekt ook nog naar locaties om behalve het nachttestcentrum op het Poelaertplein extra van deze faciliteiten te openen.

Op vlak van tracing werden afgelopen week 11.000 PLF's behandeld, waarvan 80 procent werd gecontacteerd, en er waren ook 4.600 hoogrisicocontacten waarvan er 89 procent werd bereikt. "Dat zijn toch heel grote volumes, maar we slagen erin performant te blijven in het call center. Dat in tegenstelling tot de andere gewesten," klopt Neven zich op de borst.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie