Extra maatregelen op komst? Experten kijken naar openbaar vervoer en kotstudenten

© Eveline Welschen-BRUZZ
| Drukte op tramlijn 9.

Deze week komen er mogelijk extra maatregelen om het coronavirus in te dijken in Brussel. Biostatisticus Geert Molenberghs pleit er alvast voor om kotstudenten zoveel mogelijk opnieuw te laten pendelen. Viroloog Marc Van Ranst breekt dan weer een lans voor een maximumaantal passagiers op het openbaar vervoer.

Federaal gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) liet vrijdag verstaan dat de maatregelen die toen beslist werden maar een basissokkel waren, die waar nodig lokaal moesten aangevuld worden met extra ingrepen. Aangezien Brussel nog steeds een van de hotspots is van het virus, komt het hoofdstedelijk gewest dan al gauw in beeld.

Of er ook extra maatregelen komen zal ten vroegste morgen blijken. Dan vindt opnieuw een gewestelijke veiligheidsraad plaats. Een van de deelnemers betwijfelt alvast dat er knopen zullen worden doorgehakt. Tegen vrijdag worden immers ook nog de protocollen voor cultuur en sport herzien. “Het lijkt logischer daarop te wachten om niet met maatregelen te zitten die alle richtingen uit schieten.”

Marc Van Ranst, viroloog en gewoon hoogleraar aan de KU Leuven

Hoe extra maatregelen er kunnen uitzien is momenteel nog koffiedik kijken. maar viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) zit alvast de overvolle voertuigen van het openbaar vervoer dwars. In Brussel blijken die tijdens bepaalde momenten in de spits op dit moment onvermijdelijk. “Zolang iedereen kan zitten is er geen echt probleem. Het is uitkijken of het verplichte telewerken de situatie tijdens de spits weer wat draaglijker maakt. Zoniet moeten we misschien overwegen om enkel nog passagiers op zitplaatsen toe te laten. Als al die plekken ingenomen zijn is een voertuig dan vol.”

Van Ranst zegt te beseffen dat zijn voorstel niet meteen makkelijk of sympathiek is. “En als je zo’n maatregel neemt, moet je hem ook kunnen handhaven. Die handhaving van de coronamaatregelen leek in Brussel niet zo best te lukken de afgelopen maanden.”

Het gelijk van de ayatollahs

De viroloog heeft ook nog een sneer op zak voor Jean-Luc Gala, diensthoofd van Saint-Luc. Die was in Franstalig België een belangrijke en minimaliserende stem in het debat over een streng coronabeleid. “Hij is mee verantwoordelijk voor de situatie waarin we ons nu bevinden. We waren zogezegd ayatollahs die niets wilden toelaten. Wel, de ayatollahs hadden gelijk.”

Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven)

Ook biostatisticus Geert Molenberghs (U Hasselt en KU Leuven) heeft enkele ideeën over welke ingrepen efficiënt zouden zijn. “Je zou kotstudenten kunnen stimuleren om terug thuis te gaan wonen. Want we zien toch dat het hoger onderwijs een heel grote motor is voor de verspreiding van het virus. Ik heb het dan niet over wat op de campus zelf gebeurt, daar loopt alles volgens veiligheidsvoorschriften. Maar het sociale leven na de lessen is wél een probleem. Wie pendelt vormt op dat vlak een veel kleiner risico.”

Molenberghs denkt dan in eerste instantie aan de Waalse universiteiten en hogescholen, waar vooral de studenten in Louvain-la-Neuve een virusversneller blijken. “Brussel heeft met de VUB en ULB universiteiten met meer pendelstudenten, maar toch zou zo’n maatregel ook daar zin hebben.” De biostatisticus benadrukt wel dat hij het pendelen niet zou verplichten. “Voor sommige studenten is een terugkeer naar huis ondenkbaar, bijvoorbeeld als er een moeilijke thuissituatie is.”

De professor vindt het verder onlogisch om nog sportwedstrijden met publiek te organiseren. “Opnieuw: het is niet de situatie in een voetbalstadion die een groot probleem vormt, maar de momenten ervoor en vooral erna. Een ploeg die wint, dat wordt gevierd en dan wordt het bijna altijd gevaarlijk.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?