Herinrichting Felix Hap-tuin blijft protest uitlokken

De bewoners vrezen onder andere dat een derde ingang voor een "overrompeling" van het park zal zorgen

Een groep bezorgde burgers heeft het schepencollege van Etterbeek geïnterpelleerd over de herinrichting van de Felix Hap-tuin. Ze zijn tegen de geplande boomkap en hebben ook twijfels over de aanleg van een moestuin. Bovendien, zo stelt de groep, overlegt de gemeente te weinig met de burgers.

De Felix Hap-tuin in Etterbeek wordt in het kader van een duurzaam wijkcontract gerenoveerd. Er zijn verschillende ingrepen gepland. Zo wordt de tuin gerestaureerd, komt er een derde ingang aan de Louis Hapstraat en worden er ook semi-publieke moestuinen aangelegd.

De plannen voor de tuin moesten al gewijzigd worden na een eerste openbaar onderzoek. Er werd bijvoorbeeld beslist om minder bomen te kappen, 91 in plaats van 102. Maar, omdat er nog veel ongerustheid over de plannen was, besliste de gemeente om een tweede bevraging, een openbare raadpleging, te organiseren.

Burgers protesteren tegen plannen

Toch hebben de bewoners, die zich hebben verenigd in een actiegroep, nog heel wat opmerkingen en bedenkingen over de plannen. Ze zijn ongerust over het aantal bomen dat zal sneuvelen. Ook maken ze maken zich zorgen over de derde ingang. Ze vrezen dat het park “overrompeld” zal worden en dat de rust in het park verstoord zal worden. Ten slotte hebben ze ook bedenkingen bij de plannen voor een semi-openbare moestuin. Volgens hen is er geen vraag naar de tuintjes bij de Etterbekenaren en is de uitgekozen locatie ook niet geschikt voor het kweken van groenten en fruit.

Ook oppositiepartij Défi stelt zich vragen bij de herinrichting van de tuin. Volgens Défi-politica Françoise Carton de Wiart (Défi) worden de burgers onvoldoende betrokken bij het project. Haar partij wil dat de nieuwe derde ingang geschrapt wordt en heeft ook kritiek op de plannen voor de moestuintjes.

'Knopen doorhakken'

Rik Jellema (Ecolo-Groen), bevoegd voor het duurzaam wijkcontract, toont zich niet onder de indruk van het burgerprotest. Volgens hem is er wel degelijk voldoende participatie, en kan de gemeente ook niet zomaar ingaan op alle verzuchtingen van de bewoners. “We hebben tijdens een lange periode overlegd, en we hebben zelfs een tweede openbare raadpleging georganiseerd, maar de gemeente moet op een bepaald moment ook knopen doorhakken,” zegt hij aan BRUZZ.

Hij laat weten dat de plannen zoals die voorliggen wellicht niet meer fundamenteel zullen wijzigen. “Het gaat hier om een duurzaam wijkcontract. Het is de bedoeling om de sociale cohesie in de buurt te versterken, dat kan onder andere door de tuintjes aan te leggen,” aldus Jellema.

Hij laat ook weten niet gediend te zijn met de kritiek van Défi. “De plannen zijn altijd goedgekeurd door die partij,” zegt Jellema. “Het is gemakkelijk om nu plots te kar te keren en commentaar te geven,” besluit hij.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?