Hulpdiensten kondigen nationale staking aan op 9 november

AD
© BRUZZ
27/09/2022

Vakbond VSOA heeft een staking aangekondigd op woensdag 9 november 2022. “Na twee jaar pandemie, ongeziene dodelijke overstromingen, hittegolven met talrijke branden in natuurgebieden, wordt wat meer aandacht gevraagd voor de problemen waarmee de civiele veiligheid te worstelen heeft", klinkt het in een persbericht.

De vakbond zal beambten uit de verschillende hulpverleningszones oproepen om deel te nemen aan de staking, omdat de prijsstijgingen volgens hen niet langer houdbaar zijn voor brandweer en hulpverleningszones.

Nood aan investeringen

“Door de stijging in het aantal interventies, de klimaatverandering, de indexering van de lonen en de energiecrisis worden de financiën van de hulpverleningsdiensten zwaar aangetast”, schrijft VSOA-vakbondsman Eric Labourdette. “Maar hoe kan men besparen op urgentiediensten zonder de bevolking of de kwaliteit van de hulpverlening in gevaar te brengen?”

De vakbond vindt het onbegrijpelijk dat de federale regering in de loop van deze legislatuur grote budgetten vrijmaakt voor defensie en de politie, maar de investeringen in civiele veiligheid achterblijven.

“De federale dotaties voor de hulpverleningszones werden in 2014 vastgelegd”, staat te lezen in het persbericht. “Die dotaties werden nooit geïndexeerd, terwijl de inflatie steeds maar stijgt.”

Minder personeel

VSOA maakt zich zorgen omdat zij naast een vermindering van de investeringen, ook een vermindering van het aantal personeelsleden binnen de civiele veiligheidsdiensten vaststelt.

“Sinds de hervorming die door de vorige Regering werd opgestart, is er in totaal een vermindering met 887 beambten bij de civiele bescherming”, klinkt het. “Het aantal vrijwilligers is in constante vermindering.”

Zonder investeringen in de hulpverleningszones, zuller er volgens VSOA “ongelukkige en gevaarlijke keuzes gemaakt moeten worden”: “Hetzij geen personeel meer aanwerven, hetzij geen modern materieel meer aanschaffen of nog, zoals in het verleden, de kazernes niet meer onderhouden.”

De VSOA zegt dat het eerste ruimte zal geven voor vakbondsoverleg. “De barricades komen eventueel pas daarna.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni